Имам ли право на скенер след изкаран коронавирус?

Имам ли право на скенер след изкаран коронавирус?

През март изкарах коронавирус, бях приета в болница. Имам ли право да си направя безплатно скенер след три месеца, за да проследя състоянието си? 
Недка Павлова, гр. София

НЗОК заплаща за високоспециализираното медицинско изследване „Компютърна аксиална или спирална томография“ (скенер), което се извършва от специалист по образна диагностика на основание на издадено „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК №4) от лекар специалист от извънболнична помощ.

Имайте предвид, че НЗОК не заплаща стойността на контрастното вещество. При необходимост и по преценка направление за „Компютърна аксиална или спирална томография“ (КАТ) с код 10.01 може да издаде всеки специалист.

Коментари