Атрофията на хипокампуса е свързана с ускорено влошаване на когнитивните способности

Атрофията на хипокампуса е свързана с ускорено влошаване на когнитивните способности

Скорошни изследвания подчертали решаващата роля на хипокампуса в мозъка, свързвайки свиването му с влошаване на паметта и повишен риск от различни форми на деменция, не само болестта на Алцхаймер. Хипокампусът е от основно значение за формирането на нови спомени и неговата атрофия вече е тясно свързана с влошаването на когнитивните способности.

Проучване, публикувано в списание Neurology, показало, че бързата атрофия на хипокампуса корелира с по-бързото влошаване на когнитивните способности. Изследването анализирало амилоидните плаки, тау заплитанията и обема на хипокампуса при 128 участници на средна възраст 73 години, които първоначално не са имали проблеми с когнитивните функции или паметта.

Проведено в продължение на десетилетие с ежегодни мозъчни сканирания, проучването установило, че по-бързото намаляване на размера на хипокампуса е свързано с по-бърз когнитивен упадък, независимо от увеличаването на амилоидните плаки и тау заплитанията. То е причина за 10% от отклоненията в когнитивните функции.

Д-р Шае Дата, съдиректор на Центъра за сътресения на NYU Langone, отбелязал значението на проучването за разбирането на причините за загуба на паметта извън амилоид-бета плаките. Тя подчертала необходимостта от точно определяне на причините за деменция при пациентите, тъй като свиването на хипокампуса може да доведе до загуба на паметта, дори без типичните за алцхаймер маркери. 

Открито е лекарство за възстановяване на паметта

Д-р Дъглас Шаре, професор по клинична неврология и психиатрия в Държавния университет в Охайо, повторил това мнение, като заявил, че измерването на размера на хипокампуса само по себе си, не води до поставяне на конкретна диагноза. Той предположил, че атрофията на хипокампа може да показва потенциални реакции към лекарства за болестта на Алцхаймер или болестта на телцата на Леви, но подчертал ограничените възможности за лечение на други състояния, причиняващи тази атрофия. Мета-анализ от 2023 г. показал, че лекарствата, насочени срещу амилоидните плаки, могат да ускорят загубата на мозъчен обем, като препоръчал наблюдение на пациентите, приемащи такива лекарства. 

Д-р Марк Гордън, началник на неврологичното отделение в болница Zucker Hillside, подчертал, че проучването напомня, че проблемите с паметта и свиването на хипокампуса невинаги означават болест на Алцхаймер. Той подчертал, че е важно преди поставянето на диагнозата да се разгледат различни потенциални причини за забравяне.

Хипокампусът, който е от съществено значение за формирането на нова памет, може да се свие вследствие на различни форми на деменция. Редовните физически упражнения и здравословното хранене са от ключово значение за поддържане здравето на хипокампуса. Упражненията насърчават растежа на нови неврони в хипокампуса, като подобряват познавателните способности и емоционалната регулация. Средиземноморската или нискогликемичната диета също подпомага здравето и размера на хипокампуса.

Борис АЛЕКСАНДРОВ

Коментари