Д-р Данаил Мартинов: 40% от мъжете са с високи нива на оксидативен стрес

Въведохме тест за измерването му, тъй като той води до стерилитет

Д-р Данаил Мартинов: 40% от мъжете са с високи нива на оксидативен стрес

Д-р Данаил Мартинов е ембриолог, доктор по медицинска биология. Завършва Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 2013 г. с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по Молекулярна биология.

През 2014 г. придобива сертификат за извършване на спермален анализ към Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE).

От 2015 г. е магистър по Клетъчна биология и патология след защита на дипломната му работа “Проучване ролята на оксидативния стрес в семинални плазми от фертилни и инфертилни мъже” в Катедра “Цитология, хистология и ембриология” при СУ “Св. Климент Охридски”.

От 2021 г. е “Доктор” по научната специалност “Медицинска биология”, след като защитава дисертационен труд на тема “Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет” в Медицинския университет в Плевен.

От 2022 г. е хоноруван асистент във Факултет “Медицина”, Катедра “Анатомия, хистология, цитология и биология” при Медицинския университет в Плевен.

Д-р Мартинов активно участва в научни проекти в областта на репродуктивната биология. Част е от екипа специалисти на Медицински център - Клиничен институт за репродуктивна медицина “Света Елисавета” - гр. Плевен.

Д-р Данаил Мартинов е ембриолог. Разговаряме с него за съвременното лечение на стерилитет, причините за него и влиянието на стреса върху мъжете и жените.

- Д-р Мартинов, доколко често срещан е проблемът с оксидативния стрес при мъже с репродуктивни проблеми?

- Според Американската асоциация по репродуктивна медицина, обезпокоителен е фактът, че след обстойна медицинска анамнеза и лабораторна диагностика, причината за инфертилитет, в 50% от случаите не може да бъде установена.

Тоест, до този момент мъжете попадаха в графата с неизяснен или идиопатичен инфертилитет. Според нашите проучвания в МЦ КИРМ „Св. Елисавета” - Плевен, които са пилотни за България, 40% от изследваните мъже показват високи нива на оксидативен стрес.

А според статистиката в научната литература, до 80% от мъжете с нарушени спермални показатели и без установена генетична, ендокринна или урологична причина, имат завишени нива на оксидативен стрес, тоест, техният инфертилитет, най-вероятно, се дължи на оксидативен стрес.

- Какво точно представлява оксидативният стрес?

- Оксидативният стрес представлява нарушение на баланса между генерирането на реактивни форми на кислород и антиоксидантния капацитет, най-общо казано.

Нарушаването на баланса между прооксиданти и антиоксидантни процеси – в полза на прооксидантите, води до потенциални клетъчни нарушения. Именно това се означава като оксидативен стрес.

Д-р Даниел Янков: Хламидиите водят до стерилитет, ако се неглижират

- Кои са основните фактори, които водят до развитието му?

- Сред мъжете основните вредни фактори, водещи до повишаване на оксидативния стрес, са нездравословният начин на живот, като тютюнопушене, системен прием на алкохол и наркотици.

Има и редица заболявания, които могат да повишат нивата на оксидативен стрес и да нарушат целостта на спермалната клетка, което се изразява в различни патологични състояния.

Освен това, напоследък все по-често проучванията показват, че хората с наднормено тегло страдат и от оксидативен стрес.

Разбира се, той не е причина само за инфертилитет, а и за онкологични и други патологични състояния в организма. Наднорменото тегло, в комбинация с метаболитен синдром, свързан с инсулинова резистентност, доказано води до повишени нива на оксидативен стрес.

- В какво се изразява оксидативният стрес?

- Изразява се с нарушения в различни участъци на клетката 

Например, мембраната на сперматозоидите е изградена предимно от полиненаситени мастни киселини, които лесно могат да бъдат атакувани от свободните радикали.

Когато те са в по-голямо количество от антиоксидантите, може да се наруши геномната цялост на сперматозоида и да настъпят промени в генетичната програма, а това да доведе до програмирана клетъчна смърт или апоптоза.

Тези деструктивни нарушения, предизвикани от оксидативния стрес, са в сила и за соматичните или телесни клетки в човешкия организъм.

- Въвели ли сте тест за измерване на оксидативния стрес? Как се провежда?

- Дълго време се търсеше точният тест за оценка на оксидативния стрес. Има различни тестове, оценяващи нивата му, но до този момент те не бяха реферирани, тоест нямахме референтна стойност, която да каже точно кога имаме оксидативен стрес.

Този тест, който въведохме, е базиран на оценка на окислително-редукционния потенциал в свежи семенни проби. Получените резултати са бързи, точни и с референтна стойност.

Подчертавам в свежи семенни проби, защото замразяването и размразяването може да е допълнителен фактор за повишаване на оксидативния стрес и така да се замаскира реалната стойност.

Когато измерваме свежи проби, елиминираме негативните ефекти от процесите по замразяване и размразяване. Ние продължаваме да правим собствени проучвания сред българската популация от мъже.

Д-р Данаил Мартинов

- Как измервате лабораторно оксидативния стрес?

- Апаратът представлява система, която има чип, на който се накапва определено количество семенна проба и стойността излиза в миливолт (mV), която се причислява към концентрацията на сперматозоидите.

Тук е важно спермограмата да е направена качествено, за да може да се оцени точното количество на сперматозоиди в еякулата, спрямо което да се изчисли стойността на оксидативния стрес.

- Как изглежда една клетка, засегната от оксидативен стрес?

- Атомите, които са съставна част на молекулите в организма ни, се движат в една система. Те отдават или приемат електрони.

И тези, които не са запълнили най-горния си електронен слой, са реактивоспособни и се свързват с други молекули, като предизвикват деструктивни промени

Например, в молекулите на мембраната на сперматозоида. Може да си представим този процес като подаване на топка, но в едно 3D измерение, в което има много молекули, които непрекъснато си отдават и приемат електрони.

- Кои са показанията за провеждането на изследването?

- Когато една двойка не постига бременност в продължение на година и половина, а жената е под 35 години, е необходимо да се обърне към репродуктивен специалист. Той ще насочи мъжа за спермограма, защото това е първото стъпало.

Ако спермограмата показва нарушени стойности, би следвало да се повтори след 3 седмици. Ако пак установим тези нарушения, той трябва да бъде насочен към уролог и ендокринолог.

Когато тези специалисти кажат, че няма никаква причина за нарушенията в показателите, следва да направим теста за оценка на оксидативния стрес, защото може би там се корени причината за нарушените показатели.

Така, че ако имаме нарушени показатели в спермограмата и нямаме ясна причина за тях, оценката на оксидативния стрес е допълнителният метод, който може да даде покаже причината за тези нарушения.

- Ако резултатите от теста са положителни, как може да се повлияе това състояние?

- Хубаво е да се направи консултация със специалист, който да каже кои хранителни добавки и как да се приемат. Това са най-често антиоксиданти и витамини, които да намалят нивата на оксидативния стрес, като терапията трябва да е свързана и с промяна в начина на живот.

Не може да пием огромни количества антиоксиданти, но да пушим по две кутии цигари и да пием по литър вино на ден, и да смятаме, че ще намалим оксидативния стрес.

Справянето с оксидативния стрес може да отнеме различен период от време – от 6 до 9 месеца. Все пак, трябва да дадем време на организма да възстанови този баланс между оксиданти и антиоксиданти.

Д-р Румен Велев: Нелекуваната бактериална вагиноза може да доведе до стерилитет

- Какво е влиянието на оксидативния стрес при жените? 

- При тях също има доказателства в научната литература за негативното влияние на оксидативния стрес върху качеството на яйцеклетките, още повече при жени над 35 години.

Патологичният ефект на оксидативния стрес важи с пълна сила и при жените, и при мъжете. Има научни доказателства, които показват негативни ефекти върху качеството на яйцеклетките. Ако сперматозоидите са милиони клетки в еякулата, жената овулира с една яйцеклетка на месец.

И ако този яйчник е подложен отново на високи нива на оксидативен стрес, това ще доведе до промени в качеството на яйцеклетката - това може да е причина за спонтанни аборти, некачествени ембриони при инвитро процедура и др.

Желателно е да избягваме факторите, които водят до завишени нива на оксидативен стрес в организма, защото той, освен с инфертилитет, се асоциира и с редица други заболявания, включително и онкологични.

Важно е да подчертаем и това, че спермограмата дава информация за цялостното здравословно състояние на мъжа, тъй като сперматогенезата не е изолиран от мъжкия организъм процес. Така че една спермограма може да насочи мъжа към допълнителни специалисти, които да проследят неговото състояние.

Милена ВАСИЛЕВА

 

 

Коментари