Апаратът за лечение на сънна апнея поема ли се от НЗОК?

Апаратът за лечение на сънна апнея поема ли се от НЗОК?

Поема ли Здравната каса диагностицирането на сънна апнея и поне част от средствата за закупуването на апарат за лечение на заболяването?

Николай Калинов, гр. Пловдив

Хоспитализация за посоченото от вас заболяване може да се извърши в условията на болничната медицинска помощ, например по клинична пътека (КП) №138 - “Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност”, в която сред индикациите за хоспитализация е включено и заболяването сънна апнея.

НЗОК заплаща всички дейности, включени в диагностично-лечебния алгоритъм, с изключение на някои консумативи, изрично посочени в тази клинична пътека. Пациентите трябва да бъдат информирани, че по нея се осигуряват дейности, които служат за решаване на определен здравен проблем.

Проф. д-р Огнян Георгиев: Не всяко хъркане е симптом за сънна апнея

Ползването на еднократни накрайници за високотехнологична апаратура и/или останалите медицински изделия, които Здравната каса не заплаща, е алтернатива на осигуреното по тази пътека базисно лечение.

Лечение би могло да се проведе и по амбулаторна процедура №18 “Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото, и лицево-челюстната област с малък обем и сложност”.

Справка дали лечебното заведение за болнична помощ има сключен договор с НЗОК за съответната клинична пътека (КП) може да направите на сайта на НЗОК. Има възможност за избор на област, община, населено място. Публикуваната на портала на НЗОК информация за договорени дейности е извлечена от базата данни на Интегрираната информационна система на НЗОК и е динамично променяема.

НЗОК не заплаща апарат за сънна апнея.

Коментари