Частично или напълно покрива НЗОК смяната на пейсмейкър?

Частично или напълно покрива НЗОК смяната на пейсмейкър?

Баща ми има заболяване, което налага да живее с пейсмейкър. Моля да уточните поема ли Здравната каса смяната на пейсмейкъра и по коя клинична пътека може да се проведе?

Силвия Андреева, гр. Сливен

Имплантирането и смяната на пейсмейкър се заплаща от НЗОК. Пациентът се хоспитализира по клинична пътека (КП) №19 „Постоянна електрокардиостимулация“ – 19.1 „Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен“ и 19.2 „Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система на стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор.“

Стойността на медицинското изделие за постоянна кардиостимулация (пейсмейкър) се заплаща от НЗОК на болницата, извън цената на клиничната пътека.

На сайта на НЗОК е публикуван Списък на медицинските изделия по групи, прилагани в болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група...“, в сила от 1 март 2022 г. (РД-НС-04-9/03.02.2022 г.) За медицински изделия от група 12-а НЗОК заплаща 6000 лв., 8500 лева и т.н.

Коментари