Д-р Зоя Кунева, д.м.: Най-важното е сърдечната недостатъчност да бъде открита рано

Тя е комплекс от симптоми и промени, до които стигат всички заболявания на сърцето, ако не се лекуват своевременно

Д-р Зоя Кунева, д.м.: Най-важното е сърдечната недостатъчност да бъде открита рано

Д-р Зоя Кунева, д.м., е специалист кардиолог в София с над 30 години стаж. Завършва Медицинския университет в Пловдив през 1980 г. като първенец на випуска. Има придобити специалности по вътрешни болести, кардиология, здравен мениджмънт. От 1986 г. е главен асистент в Клиниката по кардиология на ВМУ-София и УМБАЛ “Александровска”.

Няколко години е зам.-директор по лечебната дейност на УМБАЛ “Александровска”. От 2015 г. завежда Отделението по неинвазивна диагностика към Клиниката по кардиология на УМБАЛ “Александровска”. Дългогодишен преподавател е на студенти, специализанти и лекари от страната по кардиология.

Има експертно ниво и провежда курсове по ехокардиография. Член е на Българския лекарски съюз и на Дружеството на кардиолозите в България. Има участия в множество конгреси и семинари в България и чужбина. За 2017 и 2018 г. е носител на званието “Лекар, на когото българите вярват”.

През ноември стартира Информационната кампания “Сърцето говори”, която цели да запознае обществото със симптомите и превенцията на сърдечната недостатъчност, както и да помогне на пациенти с тази диагноза да водят пълноценен живот. Кампанията се организира от Дружеството на кардиолозите в България и фармацевтична компания Boehringer Ingelheim.

В помощ на пациентите и техните близки е създаден и специален сайт “Сърцето говори” https://www.organs-talk.com/bg/. Информацията на сайта е изготвена с помощта на лекари и пациенти и е предназначена за хора със сърдечна недостатъчност. Какво се случва със сърцето при сърдечна недостатъчност, как се диагностицира и лекува заболяването, разговаряме с кардиолога д-р Зоя Кунева.

- Д-р Кунева, какво представлява сърдечната недостатъчност?

- Тя е голям синдром в кардиологията. Той обобщава определени оплаквания на пациентите, които обикновено са свързани със сърдечни заболявания. Голямата част от тях, като исхемичната болест, пороците на сърцето и високото кръвно, в определен етап от своето развитие водят до изявата й. Така че сърдечната недостатъчност не е нозологична единица – тоест, тя не е конкретна болест, а е крайният етап от развитието на тези заболявания.

На колко прегледа при кардиолог има право пациент със сърдечна недостатъчност?

- Какво точно се случва със сърцето при развитието на сърдечна недостатъчност?

- При развитието си сърдечната недостатъчност предизвиква проблем, свързан с някоя от частите на сърцето. Сърцето има мускул, който изпълнява функцията на помпа в човешкото тяло, клапи, които ръководят посоката на движение на кръвта в сърдечните кухини, които са четири на брой.

При нарушение на някоя от тези структури може да се развие сърдечна недостатъчност. Например,да настъпи исхемична болест на сърцето, инфаркт, възпаление на сърдечния мускул, което да доведе до отслабване на мускулната сила на сърдечния мускул. Вследствие на това се намалява помпената функция на сърцето 

Както да кажем в един автомобил, ако моторът, който го движи, се е развалил по някаква причина, той не може да развива скорост, задъхва се... Това е един от начините за възникване на сърдечна недостатъчност. 

Друг начин може да бъде свързан с нарушение на съдовете, които хранят сърдечния мускул, което съответно да доведе до отслабването му, а впоследствие – до проява на тази сърдечна недостатъчност. Друга причина може да бъде промяна в някои от клапите на сърцето – да е стеснена или да не може да се затваря добре. Това води до нарушения в движението на кръвта в сърдечните кухини. Ако на определен етап тези процеси се засилят, също може да предизвикат сърдечна недостатъчност.

Причините, които могат да повлияват на някои от тези структури на сърцето, са много и най-различни.

- Какви са видовете сърдечна недостатъчност и с какво се характеризира всеки от тях?

- Сърдечната недостатъчност бива три вида: първият е лява, вторият – дясна, и третият – лява и дясна. Освен това в етапите на своето развитие сърдечната недостатъчност, по т.нар. нюйоркска класификация, може да бъде четири стадия. Клиничната изява или оплакванията при сърдечната недостатъчност са свързани предимно с умора, задух и сърцебиене при различните натоварвания.

В зависимост от това се определя и в кой стадий от развитието си е. Когато се проявяват при много тежки физически натоварвания, се определя като първи стадий, при умерени – втори, при леки – трети, а в покой – четвърти.

- Какво включва диагностиката на сърдечната недостатъчност?

- За да се постави диагноза какво заболяване на сърцето има даденият човек, се провежда неинвазивна диагностика. Тя включва разпит на болния, физикален преглед, рентген на бял дроб и сърце, електрокардиограма и ехокардиография. Това са петте стандартни елемента от диагностиката, които могат да дадат първата ориентация за каква точно сърдечна болест става въпрос, която съответно е довела до сърдечна недостатъчност.

6 признака, че имате сърдечна недостатъчност

След това, за да се доизяснят нещата се правят и допълнителни изследвания, в зависимост от това колегата, който поставя диагнозата, докъде се е ориентирал в същността на заболяването след провеждането на тези пет стандартни елемента. Съответно може да се направи тест с натоварване, холтер за мониториране на кръвното налягане и сърдечния ритъм. Това се вече допълнителни, по-специфични изследвания, които също се правят масово във всички кардиологични центрове.

- Кога се провежда и какво представлява кръвното изследване на B-тип натриуретичен пептид (BNP)?

- Изследва се един пептид, който може да ни ориентира дали дадените оплаквания са свързани със сърдечна недостатъчност. Разбира се, има и много други лабораторни изследвания, които също могат да диагностицират определени видове сърдечни болести, но те влизат в големия комплекс за диагностика на дадената нозологична единица.

Най-важното е сърдечната недостатъчност да бъде открита възможно най-рано и заболяването, което е довело до изявата й, да бъде диагностицирано, защото всичко това води до много успешно лечение и удължаване живота на хората, които имат тези проблеми.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари