Доц. Петко Карагьозов, д.м.: С нови методики удължаваме живота при рак на жлъчните пътища

При невроендокринни тумори на панкреаса постигаме пълно излекуване

Доц. Петко Карагьозов, д.м.: С нови методики удължаваме живота при рак на жлъчните пътища

Доц. Петко Карагьозов, д.м., е началник на Клиниката по гастроентерология на “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда”. Той получи приза на Българския лекарски съюз “Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники”.

Само през 2022 г. доц. Карагьозов въведе четири иновативни за страната ни ендоскопски техники - нов метод на лечение, увеличаващ преживяемостта при пациенти с рак на жлъчните пътища и панкреаса; нов метод в лечението на дистална стомашна обструкция, както и ехоендоскопски дренаж на жлъчния мехур при остър холецистит при неподходящи за хирургични интервенции кандидати. 

По време на Деветата годишна конференция “Иновации и добри практики в здравния сектор” специалистът представи иновативните миниинвазивни методи в областта на гастроентерологията, които прилага с екипа си за първи път в България. 

Разговаряме с доц. Петко Карагьозов за иновативните методи за лечение на рак на панкреаса и жлъчните пътища.

- Доц. Карагьозов, какъв е медицинският проблем при рака на жлъчните пътища?

- Този вид рак е изключително рядък, но прогнозата му е лоша. Причината е, че единственото лечение е хирургичното, а хирургия е възможна само при не повече от 20% от диагностицираните с рак на жлъчните пътища, тъй като туморът е с неудобна за операция локализация. 80% от пациентите се диагностицират в късен, неоперабилен стадий и терапевтичните възможности са силно ограничени. Тези пациенти обикновено имат лош отговор към химиотерапия и към радиотерапия. Точно за тези пациенти потърсихме терапевтична алтернатива, за да подобрим тяхната прогноза. 

Подобна е ситуацията и с панкреасните тумори. Те могат да са неоперабелни не само поради късна диагноза, но и заради това, че пациентите са полиморбидни (с няколко заболявания) и не биха понесли отворена хирургия.

При тях има чести периоперативни усложенения и голяма смъртност. Така че и за панкреасните тумори има необходимост от развитие на минималноинвазивни техники за лечение. 

- Какви нови минималноинвазивни техники прилагате?

- Прилаганата от нас методика е високочестотна аблация. Миниинвазивната технология на практика, представлява навигирана под рентгенов контрол термична деструкция на туморите. Постигаме парциална деструкция на тумора чрез термично въздействие и така възстановяваме проходимостта на жлъчните пътища. Имаме основания да смятаме, че методиката модифицира имунния отговор към тумора 

Вече има и доста данни, че така се подобрява и отговорът към последваща химиотерапия. Понеже методиката е нова, на този етап се смята, че удължава живота на пациентите с карцином на жлъчните пътища.

Освен за пациенти с рак на жлъчните пътища, високочестотната аблация е възможно да се прилага и при тумори на панкреаса. Това се извършва чрез ендоскопска техника през устата, при която се достига до стомаха или до доуденума и после до тумора чрез пункция под директен ехосонографски контрол. 

Засега има доста обещаващи начални данни, че е възможно да се постигне пълна деструкция на тумора и излекуване при някои пациенти с невроендокринни тумори на панкреаса. 

- На колко пациенти приложихте методиката?

- От август досега приложихме минималноинвазивната процедура при петима пациенти с карцином на жлъчните пътища. Постигнахме термална деструкция на туморите и по този начин подобрихме проходимостта на жлъчните пътища, а също и чернодробната функция, съответно удължихме живота на черния им дроб. Смятаме също, че се подобри и ефектът от последващата онкологична терапия. 

Резултатите са обещаващи и при туморите на панкреаса, особено при един хистологичен вид – невроендокринния, при който може да се постигне пълно унищожение на тумора и излекуване.

При двама пациенти с невроендокринни тумори на панкреаса приложихме аблативна техника под ехоедноскопски контрол. Пунктирайки през дванадесетопръстника или през стомаха, въведохме електрод в тумора и извършихме термична деструкция. Но туморите бяха предварително хистологично верифицирани като невроендокринни, с размери под 2 см. И двамата пациенти не бяха подходящи за стандартна хирургия.

Доц. Петко Карагьозов

Но и при двамата постигнахме отлични резултати, потвърдени от скенер и ендоскопска ултрасонография. Самата термична деструкция на тумора продължава по-малко от минута, а процедурата е сравнително безопасна, тъй като се прави прецизно таргетиране на тумора.

При туморите на жлъчните пътища процедурата също се извършва през устата. През папилата се въвеждат електроди, които се позиционират под ренгенов контрол върху тумора и следва деструкция. За пръв път в страната ние приложихме ендобилиарна аблация при тумори на жлъчните пътища и радиофреквентна аблация при невроендокринни тумори на панкреаса. Методът е нов – само от две години се прилага в света. Затова до момента се прилага в малко центрове в Европа. 

- Какво е състоянието на пациентите ви, лекувани с новите методики?

- Четирима от пациентите ни с карциноми на жлъчните пътища продължават да се лекуват при нашите онколози. Времето ще покаже дали ще имат по-голяма преживяемост и по-добър отговор към химиотерапията. А пациентите с панкреасни тумори понастоящем са под наш контрол. Те се проследяват по протокол с контрастни скенери и контрастни ендоскопски ехографии. Надяваме се да се потвърдят резултатите, докладвани от водещите центрове, които имат по-голям опит с методиката. 

Иновативният метод все пак дава шанс за по-дълъг и по-качествен живот на пациентите с рак на жлъчните пътища и с определени тумори на панкреаса. България е първата страна в региона, където технологията се използва, което позволява българските пациенти да са едни от първите с достъп до този метод на лечение. 

- Какви надежди възлагате на новата методика?

- Повечето пациенти с рак на жлъчните пътища са с лоша прогноза и кратка преживяемост. Макар да съзнаваме, че методиката не предполага пълно излекуване, се надяваме да подобрим значително преживяемостта 

Планираме да концентрираме повече пациенти с карциноми на жлъчните пътища, да прилагаме методиката при всички като допълнение към рутинното билиарно стентиране. По този начин ще натрупаме повече данни за нейната ефективност и безопасност. Надяваме се така да удължим живота на пациентите си и да подобрим неговото качество. 

По отношение аблацията на ендокринни тумори на панкреаса, някои хистологични типове тумори могат да бъдат напълно унищожени. Актуалните индикации за методиката са за невроендокринни тумори и метастази в панкреаса от бъбречен карцином. Очакваме всеки момент по-мащабни данни за приложение на методиката при аденокарцином на панкреаса, който е най-честият рак на панкреаса.

Това би ни развързало ръцете и бихме били полезни за пациентите с аденокарциноми, които никак не са малко. Амбициите ни по отношение на невроендокринните тумори е да разработим протокол за терапия съвместно с онколозите и хирурзите в нашия център. Така ще дадем още една възможност за лечение на тези пациенти. 

- Какви са другите две нови методики, които въведохте тази година?

- През 2022 г. имахме условията и късмета да въведем общо четири иновации в нашата клиника. Освен двете аблативни техники, за които вече разказах, приложихме и ехоендоскопски дренаж на жлъчния мехур през устата при остър холецестит и при неоперабилни пациенти.

Тези пациенти са полиморбидни, септични, имат големи контраиндикации за извършване на хирургично лечение. Хирургията при тях е свързана с висока смъртност. Вече имаме начална серия от такива пациенти, при които извършваме дренаж на жлъчния мехур през устата. 

Четвъртата иновативна техника, която прилагаме в последните 10 месеца, е ехоендоскопска гастроентероанастомоза за лечение на дистална стомашна обструкция. Представлява създаване на анастомоза между стомах и тънко черво. Минималноинвазивната методика отново извършваме през устата. 

- Каква е подкрепата на държавата и НЗОК за въвеждането на такива иновативни методи?

- Има клинична пътека, която дава някакви рамки. Оставащата стойност на процедурите се покрива от компанията, производител на апаратурата, от болницата, от хората. Макар и трудно, успяваме да въвеждаме нещо ново. И се надяваме един ден НЗОК да покрива пълната стойност на тези методики.   

Мара КАЛЧЕВА

Коментари