Има ли право инвалид на еднократна социална помощ за плащане на операция?

Има ли право инвалид на еднократна социална помощ за плащане на операция?

Майка ми е инвалид 100%, с чужда помощ. В края на миналата година си счупи бедрената кост, поставиха й пирон. Операцията струваше 1890 лв. Има ли право на социално подпомагане във вид на еднократна парична помощ? Може ли аз да подам от нейно име молбата?

Ангел Щерев, гр. Русе

НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата с назначаване на два контролни прегледа, задължително записани в епикризата, в рамките на 30 дни след изписването в същото лечебно заведение за болнична помощ. За тези дейности пациентът не дължи нищо, с изключение на потребителската такса за болничен престой - по 5.80 лв. на ден - но не повече от 10 дни годишно, освен ако не е освободен от нея.

НЗОК заплаща определени медицински изделия, с изключение на ортосинтезните (фиксиращи) консумативи и инструменти. В клиничните пътеки по ортопедия и травматология тези изделия и скъпоструващи консумативи са изрично посочени. Това могат да бъдат например титаниеви импланти и винтове, пирони, плаки и пластини, за каквито питате (в случая - “пирон”) и те са за сметка на здравноосигурения.

НЗОК няма законово основание да възстановява суми на здравноосигурени, тъй като институцията е в договорни отношения само с изпълнителите на медицинска помощ. Бихте могли да подадете молба декларация от името на вашата майка за отпускане на еднократна финансова помощ в дирекция “Социално подпомагане”.

Коментари