Как да постъпим при отказ на аптеката да изпълни издадени рецепти?

Как да постъпим при отказ на аптеката да изпълни издадени рецепти?

Баща ми е с непрекъснати здравноосигурителни права. Има издадени от личния лекар рецепти по рецептурна книжка, но получава отказ от аптеки за изпълнението им. Според РЗОК, всичко е наред и не би трябвало да има проблем. Посещение при личния лекар показа, че рецептите наистина са издадени и са записани в националната система. В аптеката рецептите излизат в аптечния софтуер, но според фармацевта не се виждат заверките на МКБ. Справка в рецептурната показва, че МКБ са заверени с подписи и печати от медицинските специалисти и РЗОК, и нито една заверка не е прекратена. Какво бихме могли да предприемем, тъй като вече една седмица ни препращат между аптеките, РЗОК и личния лекар, а баща ми се нуждае от лекарствата включително, инсулин, хапчета за сърдечна болест и стенокардия, астма и проблем на простатата?

Красимира Михайлова, гр. Варна

Считано от 01.07.2021 г. на здравноосигурените (ЗОЛ) се издават само електронни рецептурни книжки (ЕРК). С въвеждането им отпадна необходимостта от заверка на хартиена рецептурна книжка и нови диагнози в РЗОК.

Личният лекар издава ЕРК на ЗОЛ, включени в пациентската му листа. При необходимост лекарят регистрира нова диагноза (МКБ-код) в ЕРК, като въвежда начална дата, от която тя е активна в книжката. Електронно предписание (електронна рецепта) се издава само за активни към датата на предписването диагнози в ЕРК.

Магистър-фармацевтът отпуска лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели само за диагнози (МКБ-код), които са активни в електронната рецептурна книжка към датата на отпускане. Ако тези условия са спазени, рецептата може да бъде изпълнена в аптеката.

Коментари