Как да си направя противогрипна ваксина, ако джипито не я получава по Каса?

Как да си направя противогрипна ваксина, ако джипито не я получава по Каса?

Навършил съм 65 години и съм с непрекъснати здравни права. Личната ми лекарка не поръчва противогрипни ваксини и поради тази причина ми заяви, че трябва да си я закупя сам, а тя може да ми я постави след това. Как да се възползвам от правото си на безплатна имунизация за сезонния грип?

Иван Кръстев, гр. Пловдив

В изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при хора на и над 65-годишна възраст 2023-2026 г. (Националната програма), общопрактикуващият лекар прилага ваксината на пациенти от неговата листа, попадащи в целевата група за имунизации - всички, които в съответната година навършват 65-годишна възраст и тези над 65 години.

Общопрактикуващият лекар, работещ по договор с НЗОК, заявява количества профилактични грипни ваксини към определения търговец на едро, необходими за имунизация на пациентите си от целевата група в неговата листа.

Той им предписва и прилага профилактичната грипна ваксина, при спазване на изискванията на чл.11 от Наредба №15/2005 за имунизациите в България.

В случай че джипито ви не получава никакви или недостатъчно количества от ваксините, следва да уведоми НЗОК.

Коментари