Какъв е срокът за одобряване на протокола за безплатни лекарства?

Какъв е срокът за одобряване на протокола за безплатни лекарства?

Имам подадени документи за отпускане на лекарство от НЗОК с протокол. В какъв времеви интервал се разглежда и одобрява протоколът след подаването му?

Михаил Станков, гр. Кърджали

С „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, се назначава терапия с лекарствени продукти от група IА, IВ и IС. Затова е добре да уточните заболяването и лекарствения продукт, за който е издаден протоколът, както и дали е за започване на терапия.

В случая може само да посочим, че за лекарствени продукти, за които се изисква експертиза по чл.78, т.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), съгласно Правилника за условията и реда за работа на експертната комисия по чл.78, т.2 от ЗЗО в Централното управление на НЗОК, Комисията разглежда постъпилите заявления, извършва експертиза с участие на външен експерт, специалист по профила на заболяването, в срок до два месеца, считано от датата на подаване на документи в РЗОК, когато на пациента не са отпускани до този момент лекарствени продукти по протокол за същото заболяване, заплащани напълно или частично от НЗОК. Извън тези случаи, ако протоколът е за продължение на лечението, Комисията извършва експертизата в 30-дневен срок от постъпването на документите в НЗОК.

Коментари