Какви са възможностите за рехабилитация на дете с ДЦП?

Какви са възможностите за рехабилитация на дете с ДЦП?

Имам син на 5 години, с диагноза детска церебрална парализа. Освен по клинична пътека №260 има ли и други варианти за кандидатстване за отпускане на средства за рехабилитация по НЗОК? Децата с това заболяване се нуждаят от повече дни за рехабилитация - предвидените по тази клинична пътека са крайно недостатъчни.

Наталия Борисова, гр. Бургас

НЗОК не отпуска средства за лечение или рехабилитация на пациентите, а заплаща директно на изпълнителите за извършената дейност. Рехабилитацията на пациенти с детска церебрална парализа се осъществява в рамките на клинична пътека №260 „Физикална тeрапия и рехабилитация при детска церебрална парализа“. Болничният престой е 10 дни. 

По тази пътека се приемат и пациенти с детска церебрална парализа и изоставане в двигателното, говорното или психическото развитие, като хоспитализациите могат да бъдат ежемесечни, в случаите когато има медицински индикации за това и може да се установи съответният рехабилитационен потенциал при пациента.

По клинична пътека №260 има специален режим (няма изискване за минимум 30 дни след дехоспитализация, както е при останалите пътеки), като могат да се извършат не повече от 12 хоспитализации годишно с обща продължителност най-малко 120 дни, разпределени последователно или през определени периоди от време, по преценка на лекаря, предлагащ хоспитализацията.

Ако личният лекар прецени, че е необходима хоспитализация, няма пречка да издаде направление, преди да са изминали 30 дни от предходната. Възможно е също да бъдат издадени две направления (но не едновременно) в рамките на един календарен месец. 

Второто направление може да бъде издадено веднага след дехоспитализация на детето. Необходимо е да се съблюдава условието за не повече от 12 хоспитализации годишно. 

По клинична пътека №260 има ограничение за броя на издадените направления в рамките на една година, като той не може да надхвърли 12. Няма друга клинична пътека за рехабилитация на деца с ДЦП.

Коментари