Лазерната терапия включена ли е в курса физиотерапия по НЗОК?

Лазерната терапия включена ли е  в курса физиотерапия по НЗОК?

В направлението за физиотерапия включена ли е високоспециализираната дейност лазертерапия, като част от тези 20 процедури, които ми се полагат по клинична пътека или за тях ще трябва да доплащам?

Михаил Куртев, гр. Плевен

НЗОК заплаща за физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване – комплексно лечение, включващо първоначален преглед на специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, с оценка на обективното състояние на пациента, с назначени видове и общ брой процедури, до 20 в курс от група 1 и/или 2, или 3 по преценка на лекаря-специалист, промените на лечението, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение и отразени вид и брой на проведените процедури.

Във физиотерапевтичния курс на лечение се включват следните групи процедури:

Група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия;

Група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;

Група 3 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники.

В случая вероятно става дума за високоспециализираната медицинска дейност „Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани“, която отделно е включена в пакета дейности на лекаря със специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“, сключил договор за извършването й.  Личният лекар, по преценка и при необходимост, издава направление (бл. МЗ-НЗОК №3) към физиотерапевт.

Коментари