Мога ли да сменя личния си лекар извън определените срокове?

Мога ли да сменя личния си лекар извън определените срокове?

Има ли възможност да си сменя личния лекар преди месец декември? Ако това е възможно, какви са условията за избора и каква е процедурата?

Димана Павлова, гр. Русе

Извън нормативно определените срокове (1 до 30 юни и от 1 до 31 декември), смяна на общопрактикуващия (личния) лекар е възможна единствено при наличието на някоя от следните хипотези:

• когато лечебното заведение, в което е избран лекар, няма сключен договор с НЗОК;

• когато пациентът е осъществил своя избор на личен лекар в лечебно заведение, което е сключило договор с НЗОК, но впоследствие този договор е прекратен на някакво основание;

Може ли да избера личен лекар от частна клиника?

• когато пациентът е осъществил своя избор на личен лекар, но впоследствие лечебното заведение, в което той работи, не сключи договор с НЗОК;

• при констатирана от НЗОК трайна невъзможност на избрания лекар да оказва първична извънболнична помощ;

• при промяна на настоящия адрес на здравноосигурения.

Ако не попадате в никоя от изброените хипотези, смяната на личния лекар би могла да се осъществи в посочените нормативно установени срокове. 

Коментари