Може ли да се оперирам в България по линия на НЗОК, ако работя в Англия?

Може ли да се оперирам в България  по линия на НЗОК, ако работя в Англия?

Живея и работя повече от 5 години в Англия. Налага се да си направя операция в България, но нямам здравни осигуровки тук. Въпросът ми е: може ли да платя част от дължимите здравни осигуровки, за да ми бъдат възстановени правата? Ако платя всичките си задължения, ще ми бъде ли възстановена сумата?

Славка Николова, гр. Бургас

За времето, през което спрямо вас се прилага осигурителното законодателство на Великобритания, не подлежите на задължително здравно осигуряване в НЗОК. За тези периоди в България  не става въпрос за задължения, а за месеци, без данни за здравно осигуряване. 

В случая е необходимо да се обърнете към здравноосигурителната институция във Великобритания, като обясните какво оперативно лечение ще се проведе в България. Британската институция ще прецени и може да издаде съответния документ, свързан с вашата ситуация.

Ако не получите удостоверителен документ за лечение в друга държава-членка на ЕС, следва да се информирате какви са възможностите британската осигурителна институция да осребри фактури от българско лечебно заведение.

Коментари