Може ли личен лекар да откаже да запише нов пациент в листата си?

Може ли личен лекар да откаже да запише нов пациент в листата си?

Попаднах на абсурдна за мен ситуация и затова ви моля да поясните: има ли право личен лекар да откаже да бъде такъв на пациент, тоест да откаже да го запише в листата си? Ако “да”, какви причини могат да бъдат сметнати като основателни за отказа? Ако “не” - къде да сигнализираме за нарушения?

Димитрина Златкова, гр. София

Липсва норма, по силата на която общопрактикуващ лекар да откаже вписване в пациентската си листа на здравноосигурени хора, които са го избрали. Съгласно Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности за 2017 г.:

1. Не се установява долна и горна граница на броя здравноосигурени хора, осъществили правото си на избор на конкретен общопрактикуващ лекар.

2. При регистрирани над 2500 здравноосигурени в пациентската листа на общопрактикуващ лекар той трябва да наеме в практиката си друг медик, а при над 3500 пациенти - доктор на пълен работен ден.

Ако получите отказ, обърнете се за съдействие към Районната здравноосигурителна каса (РЗОК). Справка за всички общопрактикуващи лекари, сключили договор с НЗОК, може да направите на сайта на Касата.

Коментари

Курнелий Нинов 09.03.2018 5:00

Какъв е смисълът да настояваш да имаш доктор, който не те иска в клиентелата си?!