Редно ли е да плащам на изследвания, преди постъпването ми в медицинско заведение?

Редно ли е да плащам на изследвания, преди постъпването ми в медицинско заведение?

Бих искала да попитам дали НЗОК заплаща изследванията за ANA скрининг ИИФ, anti-CCP и ревматоиден фактор, както и ставна ехография? Такива са ми назначени, тъй като ми предстои постъпване в ревматологично отделение. Тези изследвания  минават ли по клинична пътека и защо здравното заведение изисква да покрия разходите по тях, преди постъпването ми в болницата?

Милка Василева, гр. Силистра

Всички необходими изследвания се извършват в рамките на клиничната пътека, която се заплаща от НЗОК. Личният лекар не е длъжен да издава направления за изследвания, които са поискани от болницата. Всички необходими изследвания следва да се извършват в лечебното заведение за болнична помощ, по време на хоспитализацията. Разходите за тях са включени в цената на клиничната пътека.

Лечебните заведения за болнична помощ нямат право да изискват от пациентите да бъдат извършени изследвания преди постъпване в болницата. (съгл. чл. 291 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г.)

Ако желаете, може да подадете жалба в свободен текст до районната зравноосигурителна каса, с която лечебното заведение има договор (РЗОК-София, ул. „Енос“ 10, вх.Б), в която да опишете обстоятелствата по случая и приложите медицинската документация, с която разполагате, с цел извършване на проверка.

Коментари