Законно ли е допълнителното плащане по такса битово обслужване при прием в болница?

Законно ли е допълнителното плащане по такса битово обслужване при прием в болница?

Имам въпрос относно допълнително плащане, което днес беше поискано на майка ми при прием в болница, с направление по НЗОК. Плащането беше в размер на 535 лв. - 150 лв. такса “битово обслужване” и 385 лв. такса “поискани и предоставени дейности”, за които разполагам с фактури и касови бележки. Престоят й в болницата ще бъде около 24 часа. Майка ми постъпи с направление от специалист за поставяне на стент на десен крак по съответната клинична пътека. Това е втори път, когато прави тази процедура в същото здравно заведение. Първият път - преди около две години подобни такси не са били искани.

Майка ми не е била предварително уведомена за това плащане. Въпросът ми е: доколко е законно събирането на подобни такси? Майка ми е пенсионер, с непрекъснато здравно осигуряване. Ако пациентът не разполага с подобна сума, което е доста вероятен сценарий, значи ли това, че направлението губи валидност? Служителят на рецепция накара майка ми да разпише отделна декларация за съгласие за тези плащания, която тя, естествено, подписа, за да не бъде върната.

Анета Михайлова, гр. Варна

Допълнителното заплащане за ”битово обслужване” и ”поискани и предоставени дейности” в болниците е регламентирано в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, където е посочено:

Чл. 24а. (1) По време на своя престой в лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за оказване на болнична помощ, здравноосигурените имат право срещу заплащане да получат допълнително поискани услуги, включващи:

1. подобрени битови условия - самостоятелна стая, в цената на която се включват всички допълнителни битови условия, със или без придружител, по желание на пациента;

2. допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи - самостоятелен сестрински пост, допълнителен помощен персонал, меню за хранене по избор, съобразено със съответния лечебно-диетичен режим;

(2) Лечебните заведения имат право да предоставят срещу заплащане допълнително поискани услуги, свързани с подобрени битови условия, само в случаите, когато болничните стаи не разполагат с еднакви битови условия и са налице свободни стаи, предоставящи възможности за избор.

(3) Лечебните заведения имат право да предоставят срещу заплащане допълнително поискани услуги, свързани с осигуряване на допълнителен помощен персонал, само в случай че са осигурили необходимите общи грижи за пациентите и поисканите услуги се различават от тях.

Чл. 24б. Допълнително поисканите услуги по чл. 24а, ал.1, т.1 и 2 се заявяват писмено от пациента, който декларира, че е направил своя избор след представяне на ценоразписа на услугите.”

След като майка ви е подписала декларация за допълнителните плащания, тя е потвърдила писмено, че е информирана, включително и съгласието си за заплащане на тези услуги.

Коментари

дядо Каракоч 12.03.2019 13:11

Така ли?Затова ли цената на "ВИП"стаите там са като в пет звезден хотел .Остава открит въпросът - колко звезди има една болница. И последно - кой идиот реши,че болниците са хотели?

бръм 12.03.2019 13:11

гробарски истории, българите умират

xxx 12.03.2019 13:48

Нова възможност болниците да печелят допълнително за неща, които се полагат на болните по право. в Ачъбадем София пък са събрали от пациент такса 900 лева за избор на екип, а всъщност само един единствен екип в болницата прави въпросните операции, така че няма какво да се избира.

Дрън дрън 12.03.2019 14:26

Казали са на бабата - Ето подписваш тия документи, плащаш тия пари ...никой нищо не е обяснявал и питал иска ли ,не иска ли.

АЛ КЛ 12.03.2019 19:03

"Има лекари, които трябва да получават добри пари за лекуването, но има и такива, които трябва да плащат на пациентите, а има и такива, на който трябва да им се плаща за да не лекуват."