Пациенти сигнализират за системна дискриминация на хората с ревматични заболявания

Пациенти сигнализират за системна дискриминация на хората с ревматични заболявания

„Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания“ (АПАЗ), „Организацията на пациентите с ревматични заболявания в България“ (ОПРЗБ) и ръководството на Българския лекарски съюз дискутираха актуалните проблеми пред пациентите с ревматични заболявания, които сигнализираха омбудсмана за системна дискриминация във връзка с получаване на терапията си.

Боряна Ботева от ОПРЗБ и Анета Драганова от АПАЗ посочиха, че за да получат лекарствата си, пациентите са подложени на финансова, трудова, териториална и медицинска дискриминация.

Единствено при пациентите с ревматични заболявания, получаващи терапия по протокол IC, се изисква лично явяване на пациента пред Експертна лекарска комисия. Така например, тази стъпка е премахната за пациентите с кардиологични и ендокринологични заболявания.

Според сега действащите условия за отпускане на скъпоструваща терапия за ревматичните заболявания, са нужни повече от 8 месеца от назначаването на терапията от лекуващия ревматолог до момента, в който пациентът получи лекарството си от аптеката.

Организациите обясниха, че от години безуспешно търсят диалог с Министерството на здравеопазването и НЗОК, и благодариха на Българския лекарски съюз, че съдейства за намиране на решение в полза на пациентите. Те са се обърнали и към омбудсмана, който подкрепя исканията им.

Пациентите настояват за разширяване обхвата на лекарите, които могат да предписват терапия, отпадане на нуждата от физическо явяване пред Експертна лекарска комисия за издаване на протокол и изваждане на амбулаторна процедура 42 в извънболничната помощ.

От своя страна, ръководството на БЛС изрази своята готовност за съдействие при решаване на проблемите.

Милена ВАСИЛЕВА

 

Коментари