За първи път в света човешки черен дроб е третиран в машина и успешно трансплантиран

За първи път в света човешки черен дроб е третиран в машина и успешно трансплантиран

Швейцарски изследователски екип на Liver4Life извършиха уникална операция. Тя се дължи на специално разработена перфузионна машина, благодарение на която станало възможно имплантирането на човешки орган в пациент, след тридневно съхранение извън тялото му.

Апаратът имитира човешко тяло, за да осигури идеални условия за черния дроб. Помпа служи като заместващо сърце, оксигенатор замества белите дробове, а диализният блок изпълнява функциите на бъбреците. Множество инфузии на хормони и хранителни вещества изпълняват функциите на червата и панкреаса. Подобно на диафрагмата в човешкото тяло, машината движи черния дроб в ритъма на човешкото дишане. 

През януари 2020 г. мултидисциплинарният изследователски екип от Цюрих, в сътрудничеството с Университетската болница Цюрих, ETH Zurich и Университета в Цюрих, демонстрира за първи път как перфузионната технология съхранява черен дроб извън тялото за няколко дни.

Екипът подготвил черния дроб в машината с различни лекарства, за да е годен за присаждане, въпреки че първоначално не бил одобрен за операцията, тъй като бил с лошо качество. Перфузията, т.е. механичната циркулация на органа, позволила антибиотична (или хормонална) терапия, или оптимизиране на чернодробния метаболизъм. При нормални обстоятелства това не е възможно, тъй като органите могат да се съхраняват само 12 часа.

Лекарите дали възможност на пациент с рак в списъка на чакащите на Swisstransplant да бъде използван лекуваният човешки черен дроб. След неговото съгласие, органът бил трансплантиран през май 2021 г. Пациентът напуснал болницата няколко дни след трансплантацията и сега се чувства добре: „Много съм благодарен за животоспасяващия орган. Поради бързо прогресиращия ми тумор, имах малък шанс да получа черен дроб от списъка на чакащите в рамките на разумен период от време”, казва пациентът.

Статията за първата трансплантация на черен дроб, приготвен в перфузионна машина, е публикувана в едно от най-реномираните научни списания, Nature Biotechnology на 31 май 2022 г. „Нашата терапия показва, че чрез третиране на черния дроб в перфузионната машина е възможно облекчаване на липсата на функциониращи човешки органи и спасяване на живот“, обяснява проф. Пиер-Ален Клавиен, директор на отделението по висцерална хирургия и трансплантация в Университетската болница Цюрих (USZ).

Марк Тибит, професор по макромолекулно инженерство в ETH Zurich казва: „Интердисциплинарният подход за решаване на сложни биомедицински предизвикателства, въплътен в този проект, е бъдещето на медицината. Това ще ни позволи да използваме новите открития още по-бързо за лечение на пациенти.”

Следващата стъпка в проекта Liver4Life е да се прегледа процедурата при други пациенти и да се демонстрира нейната ефикасност и безопасност под формата на многоцентрово проучване. Неговият успех би означавал, че в бъдеще чернодробната трансплантация, която обикновено е спешна процедура, ще бъде трансформирана в планирана избираема манипулация.

Коментари