Диспансерното наблюдение при астма включва ли спирометрия?

Диспансерното наблюдение при астма включва ли спирометрия?

Имам астма и съм диспасезирана при специалист. Полага ли ми се в този случай при всеки преглед при пулмолог да ми се прави и спирометрия?

Стефка Русева, гр. Плевен

Здравноосигурените със заболявания „Астма с преобладаващ алергичен компонент“ (МКБ-код J45.0) и „Неалергична астма“ (МКБ-код J45.1) подлежат на диспансерно наблюдение от специалист по клинична алергология или пневмология и фтизиатрия до края на живота. 

Диспансерните прегледи се провеждат 3 пъти годишно, със снемане на пълен обективен статус, с насоченост към дихателната и сърдечносъдовата система (спирометрия). Ежегодно се извършва изследването диференциално броене на левкоцити. Рентгенография на гръден кош и бял дроб се извършва един път на две години.

Коментари