Имам ли право на лечение в два санаториума годишно?

Имам ли право на лечение  в два санаториума годишно?

Прочетох, че всеки пациент има право на два санаториума в годината, по две различни клинични пътеки. Има ли някакъв минимален срок за отиване във втория санаториум, след като приключи първият? Например, ако отида на санаториум от 16 до 23 август, мога ли на 3 септември да постъпя в друг?

Стефка Йорданова, гр. Пловдив

Зависи коя е клиничната пътека, както и дали имате съответните индикации за хоспитализация. Лекарят по физикална терапия и рехабилитация, който познава състоянието ви, или специалистът, провеждащ амбулаторното диспансерно наблюдение, ще прецени съобразно заболяването ви и диагнозата, която имате, дали са налице съответните индикации за хоспитализация и след това ще ви издаде направление (бл.МЗ-НЗОК №7) по съответната клинична пътека. 

Лекуващият лекар преценява дали е необходимо да се осъществи прием по клинична пътека за рехабилитация, както и какъв да бъде интервалът между клиничните пътеки. Само в определени случаи и за дадени диагнози (например, за тези, които са описани в КП №265) пациентът може да постъпи повече от един път в рамките на календарната година.

По някои клинични пътеки за рехабилитация и физиотерапия се допуска лечение само веднъж годишно. Например по КП №263 “Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система” и по КП №265 “Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат“ приемът в лечебно заведение за болнична помощ се провежда веднъж в календарната година (при пациенти, лекувани по КП №265 се заплаща повторна хоспитализация в рамките на същия период само по диагнози, включени в рубрики Т91.1; Т91.2; Т92.1 до Т92.8; Т93.1 до Т93.6; Т95.0 до Т95.3; Z89.5, Z96.6 и Z97).

Коментари

Стефке ма 25.03.2021 19:50

Защо се опитваш да точиш Здравната Каса ма? Две безплатни почивки на морето искаш нали?