Какъв е минималният срок за ползване на втора клинична пътека за рехабилитация?

Какъв е минималният срок за ползване на втора клинична пътека за рехабилитация?

В момента съм на болнично лечение за псориатричен артрит. Възможно ли е оттук да ме препратят за долечение по клинична пътека №265? Какви документи са необходими?

През лятото бях на лечение по клинична пътека №263, на периферната нервна система. Има ли минимален срок, през който не мога да ползвам втората клинична пътека за рехабилитация?

Атанас Щилянов, гр. Добрич

НЗОК заплаща за рехабилитация по клинична пътека (КП) № 265 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“ еднократно за една календарна година за лечение на един пациент.

По изключение, право на повторна хоспитализация по КП №265 имат пациенти с определени заболявания, като се заплаща повторна хоспитализация в рамките на същия период само по диагнози, включени в рубрики Т91.1; Т91.2; Т92.1 до Т92.8; Т93.1 до Т93.6; Т95.0 до Т95.3; Z89.5, Z96.6 и Z97.1.

Лечебно заведение за болнична медицинска помощ също може да издава направление за хоспитализация за клинична пътека по физикална и рехабилитационна медицина, ако пациентът е лекуван по повод остро заболяване в същото лечебно заведение – изпълнител на болнична медицинска помощ.

Има клинични пътеки за физиотерапия и рехабилитация, които НЗОК заплаща еднократно годишно, за лечение на един пациент, както и такива, при които лечението може да се проведе в различни лечебни заведения за болнична помощ, без да има определен интервал от време между хоспитализациите.

Например, пациентът може последователно да постъпи по две различни клинични пътеки за рехабилитация и физиотерапия – по КП №263 и по КП №265 една след друга, ако има съответните индикации за прием.

Коментари