Към какъв специалист да се обърна за тест-ленти за кръвна захар?

Към какъв специалист да се обърна за тест-ленти за кръвна захар?

Искам да попитам кой специалист трябва да ми изпише тест-ленти за измерване на кръвната захар - общопрактикуващият лекар или ендокринолог. Ендокринологът, който посещавам, твърди, че трябва да бъдат изписани от общопрактикуващия лекар, а той не желае с мотива, че ги няма вписани като информация за количество, срок и вид в Амбулаторен лист, издаден от ендокринолога, ведно с Протокол за инсулин. В момента все още нямаме рецепта за получаване на тест-ленти.
Рангел  Иванов, гр. Своге

Съгласно Указанията относно реда за предписване и отпускане на медицински изделия от Списъка с медицинските изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболнична медицинска помощ, и стойността до която НЗОК заплаща за всяка група – № РД –  1648/06.10.2021г., публикувани на официалната интернет-страница на НЗОК, право да предписват тест-ленти за самоконтрол имат ендокринолог/детски ендокринолог или общопрактикуващ лекар (ОПЛ),  работещи по договор с НЗОК.

При предписване на тест-ленти за самоконтрол, ендокринологът/детски ендокринолог/или ОПЛ издава електронно предписание (електронна рецепта), без да посочва конкретно търговско наименование на тест-лентите. Изборът на конкретно търговско наименование се прави от пациента в отпускащата аптека.

Коментари