Може ли да продължа лечението си в чужбина с лекарство, изписано по НЗОК?

Може ли да продължа лечението си в чужбина с лекарство, изписано по НЗОК?

На мой близък човек, който в момента е на лечение с лекарство, изписано му по Здравна каса, му се налага за 6-8 месеца да замине в държава от ЕС. През това време по какъв начин ще получава протокола за това лекарство? Откъде ще го взема чисто физически? Проблемът е, че медикаментът трябва да се съхранява в определена среда и по тази причина е невъзможно изпращането му с куриер от България, т.е. трябва да се получава от аптека в съответната държава?

Радостина Филева, гр. Пловдив

Съгласно действащата нормативна уредба, на осигурения пациент е възможно да се отпускат лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК при следните условия и ред:

• в рамките на домашно лечение на територията на страната;

• лекарствените продукти се предписват на рецептурни бланки, които се изпълняват последователно, в нормативно определени срокове;

• лекарствените продукти се предписват само след извършен преглед/консултация от лекаря, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на пациента.

• при назначаване на адекватна терапия, лекарят се съобразява с актуалното здравословно състояние на пациента и проследяване на приложената към момента терапия, като се взима предвид ефективността от прилаганата терапия, възможни лекарствени взаимодействия, поява на нежелани лекарствени реакции от провежданото лечение.

За получаване на необходимата терапия/медицинска помощ в друга държава от ЕС, от значение са условията, при които пациентът заминава там. Затова ще ви предоставим насочваща информация.

В случай че вашият близък подлежи на здравно осигуряване за съответния период в страна от ЕС, тогава ще е необходим формуляр Е 104/S041, издаден от НЗОК/РЗОК (той може да бъде изискан по служебен път от компетентната осигурителна институция в съответната държава). С формуляра чуждата институция ще признае здравноосигурителния му период в България, с цел започване на ново здравно осигуряване. Това ще позволи на вашия близък да получи необходимите лекарства при условията на получаването им от осигурените пациенти в страната.

Ако вашият близък не подлежи на здравно осигуряване там, може да се обърне към районната здравноосигурителна каса по местоживеене в България, за да се информира дали има право на преносим документ – формуляр S1. С формуляра се извършва регистрация в съответната чужда здравна каса/фонд и след това необходимата медицинска помощ се предоставя (в пълен обем) като за местните осигурени лица, т.е. ще получава лекарства като чуждо осигурено лице, но за сметка на българската здравноосигурителна каса.

Когато става въпрос за временен престой в друга държава от ЕС, като българско здравноосигурено лице, съгласно Решение S3 на Административната комисия към ЕК здравната помощ, оказвана на хора с хронични заболявания (включително, отпускането на необходимите лекарства за хроничното заболяване), е неотложна помощ, затова тя може да се ползва срещу валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

Тъй като всяка държава-членка на ЕС сама определя реда, по който отпуска лекарства от реимбурсните си листи, във всички случаи вашият близък следва да се информира относно условията за предписване и отпускане на необходимите му лекарства там. При необходимост той трябва да представи медицинските доказателства за отпусканите му лекарства – медицински изследвания, предписанията на българските лекари в рецептурната книжка, и т.н., които следва да са преведени от български език.

Ако му се наложи да закупи необходимите лекарства, след завръщане в България може да подаде документи за възстановяване на платените разходи. Информация за процедурата се съдържа на интернет страницата на НЗОК. При купуването на лекарства, свързани с неотложна медицинска помощ, на възстановяване подлежи тази част от сумата, която е покрита от здравното осигуряване в страната-членка на ЕС.

Коментари