Може ли синът ми, който е на 16 години, да подаде документи за издаване на здравна книжка?

Може ли синът ми, който е на 16 години, да подаде документи за издаване на здравна книжка?

Изгубила съм сините здравни книжки на синовете си. Работното ми време е такова, че няма как да посетя офис на Здравната каса, а няма как да отсъствам или закъснявам за работа. Въпросът ми е: може ли големият ми син, който е на 16 години и има лична карта да посети Здравната каса и да подаде молба поне за неговата книжка или е задължително аз да направя това?

Деница Кръстева, гр. Бургас

Съгласно т.4 от Закона за лицата и семейството: “Лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст, са непълнолетни. Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те могат сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя труд.

Заявлението може да бъде подадено от непълнолетното дете, но със съгласието на родителя. Това може да стане с подписване на декларация от страна на майката, с която тя дава своето съгласие старата книжка да бъде обявена за невалидна и да бъде издадена нова здравноосигурителна книжка.

Процедурата при изгубване, кражба или унищожаване на издадена здравноосигурителна книжка, е следната: здравноосигуреният трябва да подаде молба-декларация по образец до директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), на чиято територия осъществява дейността си постоянно избраният общопрактикуващ лекар (ОПЛ). Изгубената, открадната или унищожена здравноосигурителна книжка се обявява от директора на РЗОК за невалидна. Здравноосигуреният трябва да заплати за здравноосигурителната книжка 4,08 лв., за което РЗОК следва да издаде документ.

Коментари