Покрива ли НЗОК апарата за дишане при сънна апнея?

Покрива ли НЗОК апарата за дишане при сънна апнея?

След консултация със специалист ми поставиха диагноза сънна апнея. Лекарят ми препоръча да се лекувам със специален апарат за дишане. Моля да уточните, дали се поема от НЗОК този вид лечение? Ако да, моля да уточните по коя клинична пътека?

Галя Давчева, гр. София

НЗОК не поема лечението на сънна апнея, както и закупуването на апарат за дишане. Симптомът сънна апнея се наблюдава при редица основни заболявания, в т.ч. сърдечна недостатъчност, метаболитен синдром, затлъстяване от II или III степен, енцефалопатия и други заболявания на централната нервна система. Появата на сънна апнея е тясно свързана с начина на живот и редица вредни навици, като тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, както и с ограничена двигателна активност.

Лечението на сънната апнея е свързано с въздействие върху основното заболяване и/или преодоляване на вредните навици и промяна на жизнения стереоптип.

НЗОК заплаща изцяло за диагностиката и лечението на посочените основни заболявания в рамките на следните клинични пътеки:

• №29 “Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност, без механична вентилация”;

• №59 “Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)”;

• №83 “Лечение на хора с метаболитни нарушения”.

Приложим метод за лечение на сънна апнея е също хирургичната интервенция с осъществяване на увулопалатофарингопластика, в рамките на клинична пътека №138 “Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност“, като НЗОК поема всички разходи по тази клинична пътека с изключение на тези за скъпоструващи консумативи, като: носни сплинтове; биологично-тъканно лепило; еднократни накрайници за високотехнологична апаратрура; сет за интубация на слъзни пътища; балони и катетри за дилатация на синусни отвори; ПВА и гелфоам тампонади; изкуствена дура и кост; медицински изделия за фиксиращи процедури; медицински изделия за роботасистирана хирургия.

Коментари