Проф. д-р Боряна Слънчева: Имаме бебе, родено 590 грама

Клиниката разполага с най-съвременната апаратура, използвана в неонатологията но ни липсва среден медицински персонал

Проф. д-р Боряна Слънчева: Имаме бебе, родено 590 грама

Демографската криза е един от най-актуалните проблеми на Стария континент и България далеч не прави изключение. На фона на драстичното намаляване на раждаемостта у нас бавно, но сигурно все повече се раждат недоносени деца.

За рисковете при недоносените бебета, грижите за тях в първите им дни и месеци и за какво трябва да внимават родителите, когато си ги приберат у дома, разговаряме с проф. д-р Боряна Слънчева, ръководител на Неонатологичната клиника в “Майчин дом” - София. 

Проф. д-р Боряна Слънчева е професор по неонатология към Катедра по АГ към МУ - София. От 1999 г. до момента е ръководител на Неонатологичната клиника към СБАЛАГ “Майчин дом”- София.

Научните й интереси са в областта на продължителната дихателна реанимация, използването на различни техники на апаратна вентилация, адаптацията на недоносени, родени с много ниско и екстремно ниско тегло, вродените бактериални инфекции и назокомиални инфекции в неонаталните интензивни отделения, антибиотичната политика...

Водещ изследовател е в разработване на програма за профилактика на мозъчните кръвоизливи при деца с ниско и екстремно ниско тегло.

- Проф. Слънчева, завеждате най-голямата неонатологична клиника в страната. Какви случаи постъпват във вашата клиника?

- В болницата се проследяват най-тежките бременности от страната - бременни жени с високо кръвно налягане, с диабет и с други съпътстващи заболявания, които са причина за преждевременно раждане Децата от тези раждания са основната патология в нашето неонатално интензивно отделение - родени преди термина, с изоставане на теглото.

- Увеличава ли се броят на недоносените деца в България?

- За България броят на недоносените деца е около 10-11%, което е средното за Европа, и така е от години. Но доста се увеличи броят на децата с екстремна недоносеност. Т.е. децата, които са родени под 28-ата гестационна седмица и с тегло под 1000 грама.  

- Каква е причината?

- Причините са многофакторни. Има социални моменти, които в някои от случаите имат значение. Възрастовата граница на майките с първо дете доста се покачи - някъде около 35-40 години, което определя вече и невъзможност за износване на детето.

Освен това много от преждевременно родените деца, които се приемат при нас, са от асистирана репродукция и обикновено от двуплодни бременности. Това също е предпоставка за преждевременно раждане.

- Кой е бил най-малкият ви пациент?

- Най-малкият е Никола, който беше 450 грама. Сега имаме бебе 590 грама. Натрупахме богат професионален опит, което ни позволи да имаме успехи в отглеждането на много малките недоносени деца. 

Проф. д-р Боряна Слънчева

- Разкажете за условията, при които се отглеждат недоносените бебета.

- Клиниката разполага с най-съвременна апаратура, използвана в неонатологията: апарати за вентилация с режими за осцилаторна вентилация, съвременни кувьози с възможности за отлично наблюдение и надеждно контролиране на подавания кислород, монитори и пулсоксиметри за контролиране на жизненоважните функции на бебето, фотолампи за интензивна фототерапия при лечение на тежка жълтеница, инфузионни помпи за вливания на хранителни субстанции при деца, които не се хранят, най-съвременен ехографски апарат, подвижен рентгенов апарат и др. Така че апаратурата, която притежаваме, бих казала, е най-съвременната в момента в страната. 

Ние сме единствената клиника, която прилага азотен окис при деца, които имат необходимост. 

Ние единствени в страната прилагаме сърфактанта неинвазивно (ЛИСА метод) още от родилна зала при деца с екстремна незрялост и екстремно ниско тегло. Имаме апарат за контролирана хипотермия (охлаждане), който се прилага при доносени деца, родени в асфиксия.

Условията, при които се отглеждат тези деца, са отлични и смея да кажа, че няма друго такова място в България. Дори и в частните болници. 

Едно е пациентът да бъде поставен в лукс и друго е да има медицинска подкрепа на този лукс.

Тук практически сме успели да направим и двете. В Клиниката по неонатология работят висококвалифицирани кадри - висш и среден персонал, владеещ техниката на първичната реанимация и всички възможни манипулации, използвани в неонатологията. Отделението съперничи на европейски клиники.

Професионализмът на хората също отговаря на европейските стандарти. Децата са добре обгрижени, мониторите не свирят, акушерките си вършат работата. Цари тишина, което прави впечатление на всички външни хора. 

Контактът с майката намалява усложненията при недоносени

- За колко бебета се грижи една акушерка?

- Стандартът в Европа е една акушерка или сестра да обслужва две, две и половина деца, а тук една акушерка обслужва седем. Натовареността в интензивното отделение е много голяма - 45 са интензивните легла, а в момента имаме 50 деца.

Естествено, нито едно дете не можем да върнем, приемаме безотказно. Проблемът е, че нямаме пълна окомплектовка на акушерки. Изобщо персоналът е малко. Малко е като заложеност в стандарта за грижи на тези деца - както за акушерки, така и за лекари. Това създава допълнително напрежение. Но това е проблем в цялата страна - средният персонал от сестри и акушерки го няма.

- Кои са най-големите рискове за живота и здравето на преждевременно родените деца?

- При децата, родени преди 26-а седмица от бременността смъртността е над 80%

Останалите често имат сериозни увреждания - на централната нервна система, на очите, на белите дробове. Като критерии за преждевременно родени деца всички под 32-ра седмица са в риск. Всичко това е свързано с незрялостта на организма.

Ако едно дете е родено 32-ра, 33-та гестационна седмица, което е много по-близко до термина, нещата стоят съвсем различно. Там вече преживяемостта е много висока - над 90%, и категорично не се очаква такава тежка заболеваемост. 

Деца, родени между 32-ра - 34-та гестационна седмица, се водят късно недоносени, а от 35-ата - 36+6 се водят умерено недоносени. Тази група между 32 и 36+6 също имат своята патология. Те са с по-голямо тегло, много по-зрели, но също може да имат някакви здравословни проблеми, свързани с хранене, с адаптацията. Трябва да се проследява неврологичното им развитие.

- Кога се прави прегледът за ретинопатия?

- За ретинопатия има протокол, който в нашата клиника съществува от години.

Всички деца под килограм и половина и родени под 32-ра гестационна седмица задължително се приглеждат от детски очен лекар специалист и познаващ тази патология, защото тя е доста специфична. Всички деца под килограм и осемстотин грама, които са на апаратна вентилация или с продължителна кислородотерапия, също подлежат на такъв преглед.

Първият преглед обикновено е на един месец от раждането и след това в зависимост от находката се преглеждат в интервал от две и три седмици. Ако се налага, прегледите се правят и по-често, за да не се пропусне моментът, при който е възможна корекция на ретинопатията - лазер терапия.

Първа и втора степен ретинопатия търпят обратно развитие, при трета степен се прилага лазер терапия. 

10% от всички новородени у нас са недоносени

- Колко струва престоят на едно дете във вашето отделение?

- Няма такова изчисление. Да, сега се качиха цените на клиничните пътеки, които не бяха променяни повече от десет-петнадесет години, но те нямат икономическа обосновка. В тези клинични пътеки не се включват много неща, като основното от тях е заплащането на персонала.

Не са изчислени разходи за ток, вода, консумативи... Преди петнадесетина години тук се опитахме да изчислим (без да слагаме режийните и заплатите) колко струва престоят при нас на едно дете - излизаше около 25 хиляди лева. Престоят за такива деца е средно три месеца, има и по шест месеца.

Изписваме ги, когато преценим, че могат да си отидат вкъщи, когато родителите могат да се справят и доболничната помощ може да поеме тяхната грижа. 

- Подготвяте ли майките на недоносените бебета как да се грижат за тях в домашни условия?

- Тези деца, които нямат сукателен рефлекс, а те нямат до 35-ата седмица, ги захранваме със сонда.

Разбира се, учим майките как трябва да се храни бебето. Всъщност критерият за изписване е детето да яде с биберон и да изяжда цялото количество, което му е определено за възрастта и майката да може да го храни. Много пъти родителите не могат да се справят и изписването може да се отложи. 

Семействата на тези деца трябва да бъдат доста стриктни в действията поне до края на първата година, за да може, ако детето има някакви отклонения, те да бъдат коригирани навреме. 

Румяна СТЕФАНОВА

Коментари