Проф. д-р Мариана Димова-Габровска, д.н.: От стискането на зъбите се получават болки в тила, гърба и кръста

Промяната в нормалната функция на дъвкателния апарат предизвиква нарушения в цялото тяло. При бруксизъм се налага пациентът да извършва упражнения вкъщи

Проф. д-р Мариана Димова-Габровска, д.н.: От стискането на зъбите се получават болки в тила, гърба и кръста

Проф. д-р Мариана Димова-Габровска, д.н., е специалист по протетична, обща дентална медицина и постурология. Защитава дисертационен труд за доктор на науките, в който за първи път у нас е представен разработен от нея протокол за изследване, диагностика и рехабилитация на дъвкателния апарат при пациенти с краниомандибуларни дисфункции.

Специализирала е “Мастер второ ниво” по Интегрирана постурология в Европейски университет “Жан Моне”, Брюксел. Преминала е специализация и научна квалификация в стоматологичния университетски институт към “Йохан Волфганг Гьоте - Университет”, гр. Франкфурт на Майн, Германия.

Автор е на 170 научни публикации и две монографии - едната от тях за бруксизма, която се определя като оригинален принос по проблеми, които в световен мащаб нямат еднозначна съвременна трактовка.

Има над 105 участия с лекции и презентации на научни конгреси у нас и в чужбина.

Професор е в Катедрата по протетична медицина на Факултета по дентална медицина към Медицински университет - София. 

- Проф. Димова, защо определяте бруксизма като често срещан проблем днес?

- Бруксизмът е дисфункция, която се проявява обикновено нощем. Пациентите стискат или скърцат със зъби и дори може да не знаят за това - често, близките им ги чуват и ги информират. Или, ако няма кой да им каже, след време, когато вече започнат болките в различните структури на дъвкателния апарат, а в по-късния етап, дори и в различни части на тялото, започват да търсят помощ за лечение.

Попадайки в кабинетите на лекарите по дентална медицина, разбират, че имат значително изтриване на зъбите и че страдат от бруксизъм. Това са основните характеристики на тази дисфункция - пациентите стискат или скърцат със зъби в моменти на психически стрес и напрежение през деня, или вечер, докато спят, когато трябва да преработят този стрес.

Вече много хора страдат от този проблем. През 2000 г., по време на специализацията ми в Германия, бях изненадана, че почти всеки трети пациент е с бруксизъм. Когато се върнах у нас, дълбоко в мисълта ми беше, че българите сме здрава нация, със стабилен опорно-двигателен апарат и съединителна тъкан, и при нас такива проблеми са рядкост. Сега често колегите ми съобщават за такива пациенти, а и в нашата практика те са много. Преди 10-15 г. имахме по 2-3-ма пациенти с бруксизъм на месец, а сега честотата им е много по-висока.

- Ясни ли са основните причини за появата на бруксизма?

- За разлика от болестите, които имат ясна етиология, при бруксизма не може категорично да се твърди коя е първопричината, предизвикала проблема. Науката разглежда различни групи фактори, които се определят като рискови. Основните от тях са два. Единият - несъответствие в контактите между зъбите.

- Какво означава това?

- Когато зъбите са в централна оклузия (при затворена уста и стиснати зъби), да има наднормено, небалансирано разпределение на силите в различните участъци. Природата е създала различни групи зъби, със специфични функции, които понасят различни натоварвания. Когато има дисбаланс, нарушение в симетричността и локацията на тези натоварвания, тогава дъвкателният апарат се натоварва неравномерно. Тези свръхнатоварвания в определени участъци засягат долночелюстните стави и дъвкателните мускули.

А, когато процесът продължи дълго време, се засягат и прилежащите групи мускули, каквито са тези на тила. Това е едната група рискови фактори - неправилни контакти при оклузията и артикулация. В артикулация означава, когато пациентът плъзга долната челюст напред, надясно и наляво по време на дъвчене, да има блокажи на нормалния ход на движението. Наричаме ги артикулационни блокажи. Когато и те присъстват, а това се наблюдава често, може да се проявят като рисков фактор.

- Защо може?

- Защото има пациенти, при които зъбите не са перфектно подредени, имат много артикулационни блокажи и въпреки това не страдат от бруксизъм. При други пациенти само един оклузален свръхконтакт е достатъчна причина за развитие на бруксизма. За да се случи това, трябва да действат и други рискови фактори, каквито са психо-емоционалните. Някои хора са по-раними и прагът на преодоляване на стреса при всеки човек е различен.

Тези две групи фактори при определени обстоятелства могат да отключат бруксизъм. Например, наблюдавали сме пациенти, които са били с бруксизъм, при тях са възстановени правилните съотношения и дълги години не страдат от тази дисфункция, но се случват съществени промени в живота им, които ги натоварват хронично негативно. В такива случаи е възможно отново да възникне бруксизъм.

- Казвате, че човешкото съзъбие е изградено така, че да изпълнява ролята на система срещу стреса. Каква е връзката? Често употребяваме и израза, когато сме в труден период: “стискай зъби и ще се справиш”.

- Тази връзка става много ясна при провеждането на кинезиологични тестове 

Максималната сила, която може да развие ръката, когато например е изправена и трябва да бъде свалена надолу, е различна при стиснати и отворени зъбни редици. Това е така, защото дъвкателният апарат действа в съзвучие с цялата мускулна система на организма. Мускулите на тила, за които вече споменах, имат важна поддържаща функция на положението на долната челюст и на подезичната кост.

Проф. д-р Мариана Димова-Габровска

При пациентите, които дишат с отворена уста и главите им са в предна позиция, има променен тонус на мускулите под долната челюст и на мускулите на тила. А новата парадигма в медицината - постурологията, недвусмислено доказва, че мускулите са свързани в няколко вериги, които протичат през цялото тяло. Когато има хипертонус на някаква група мускули, той се разпределя по хода на цялата верига. 

Това обяснява защо при пациентите с бруксизъм, които дълго време са страдали от тази дисфункция, с течение на годините се наслагват болки в тила, в гърба, в кръста, в коленете, в стъпалата, промяна в свода на краката. А организмът дава знак чрез болката. Това е основната причина за възникването и на краниомандибуларните дисфункции - те са дисфункции на цялото тяло. Не могат да бъдат определени като болест, но са предизвикани от промяна в нормалната функция на дъвкателния апарат.

- Какво лечение прилагате за решение на тези проблеми, включително и на болката, за която споменахте?

- Ако натоварването не е продължавало твърде дълго време, за да увреди и структурите, възстановяването в нормалните му норми и параметри, предизвиква отпадане на болката в съответните структури. Когато говорим за лечението, важно е да подчертая, че то протича с помощта и на пациента. Значително е количеството на прегледаните и е по-малък действителният дял на лекуваните пациенти с бруксизъм. Основното тук е мотивацията на пациента, желанието му да участва. 

Ще посоча за пример част от лечебния процес

Това е зеленчукът, който укрепва зъбите и костите

За да може да бъде възстановена нормалната оклузия, се налага дъвкателният апарат да бъде релаксиран, защото мускулите, които са претоварени несиметрично и неравномерно, са с различен тонус. За целта се извършват манипулации в кабинета за релаксиране на дъвкателния апарат - съвкупност от физиотерапевтични процедури, масаж със специфични характеристики на определени структури на дъвкателния апарат. Но се налага пациентът да извършва упражнения и вкъщи. Първата група са свързани с определени подходи за разтягане на дъвкателните мускули, за да се възстанови балансът двустранно. Има и друга група упражнения, целта на които е да накарат мозъка да “си спомни“ сигналите, които са били характерни за някогашното състояние на норма. 

Тези упражнения не са болезнени и трудни, но изискват постоянство. И въпреки, че пациентите, които идват при нас, страдат и от болка, неголяма част от тях изпълняват съвестно упражненията си. Правят ги един-два пъти и ги изоставят. Разбира се, има и много съвестни пациенти и в тези случаи резултатът е видим. Тези упражнения не съпътстват целия период на лечението. Когато започне протетичното възстановяване с конструкции, приносът на пациентите се изразява в поддържане на добра устна хигиена.

- Споменахте постурологията. Какво представлява тази нова парадигма в медицината?

- Неправилната стойка е не само естетически и ергономичен проблем, но и допринася за голям брой костни, ставни и мускулни проблеми, нарушена функция на вътрешните органи и др. Лошата стойка затруднява дишането и кръвообращението. Тя допринася за забавяне на окислителните процеси в организма, а това води до по-бързо уморяване при физическа и умствена работа.

Постурологията е съвременната наука, която се занимава с изучаване на стойката, механизмите за поддържане на изправената стойка и равновесието на човешкото тяло както в норма, така и при нарушения и патологични състояния. Постуралният анализ е насочен към установяване на причините за тези нарушения. Науката постурология се занимава с диагностика, динамично наблюдение и изучаване на различни нарушения в стойката на тялото. 

Редица заболявания на лицево-челюстната област и на опорно-двигателната система имат симптоматика, проявена в изменения на походката и стойката. Заболяванията, психо-емоционалното състояние на човека и др. също се отразяват върху стойката. Неспособността на организма да поддържа правилна стойка по “икономичен” начин се проявява като Синдром на постурален дефицит.

Храни, които са вредни за здравето на зъбите и венците

Той може да се прояви по различни начини: ограничения в заемането на определени пози и в изпълнението на някои движения; проблеми със запазване на равновесието; изменения в стъпалото; проблеми в захапката и/или патология на долночелюстните стави; зрителни и очедвигателни проблеми; проблеми, свързани с вътрешните органи и/или с фасциите; промени в емоционалността - стрес и тревожност и др.

Изследването на стойката позволява на клинициста обратна връзка и проследяване на лечението в различните му етапи. При прегледа могат да бъдат установени отклонения в различни части на тялото, дори в момента пациентът да няма актуални оплаквания (например, в долночелюстната става). В това се изразява профилактичният смисъл на постуралния анализ - в профилактиката и ранното установяване на дисфункциите.

Изследването на пациентите протича по стъпките на клиничен протокол, включващ различни тестове. Прилагат се и изследвания на стобилометрични платформи - устройства, които позволяват да се регистрира проекцията на центъра на тежестта на стоящия на платформата човек. Методът се нарича стабилометрия и позволява използването на компютърна обработка на сигнала - стабилография. 

Налични са разработени компютърни програми,  позволяващи записване на изследванията на пациентите, пълна фотодокументация и архивиране на данните от прегледа, което е в помощ на клинициста при проследяването на находките във времето.

- С какви други методи и технологии разполага съвременната протетична дентална медицина?

- Днес протезирането разширява технологично своите възможности с навлизането на дигиталните технологии. Все по-популярна е CAD/CAM-технологията. Тя е основана на софтуер, който позволява много висока производителност. Посредством тази технология за ограничено време може да се произведат много повече конструкции, които иначе зъботехникът би изработил за по-дълги срокове, ако ги моделира и изгражда мануално.

- Как се случва този технологичен процес?

- В денталния кабинет с помощта на оптични скенери се снема отпечатък от устата на пациента. Той може да бъде снет и в зъботехническа лаборатория от модели. И в двата случая в крайна сметка, се получава дигитален образ на състоянието на устата и на полето, върху което ще бъдат изработени протезните конструкции. Те се планират виртуално, с помощта на софтуера. Този дизайн се нарича виртуален. Така могат да бъдат изработени коронки, мостове, фасети, надимплантантни конструкции, протези и др.

Методът дава много добра прецизност. Планират се и бъдещите оклузални контакти на пациента и може да се проследи конструкцията в динамика. Когато виртуалният дизайн вече е готов, CAD/CAM машини фрезоват конструкциите. 

Лечение с фотони 

“Методът използва апликатори на принципа на нанотехнологиите. Те стимулират отделянето на биофотони в тялото. Биофотоните са слаби, електромагнитни вълни, които са в оптичния обхват на спектъра. С други думи, биофотоните представляват светлина. Както всички растения и животни на нашата планета, така и ние, хората, имаме необходимост от тази светлина. 

Всички живи клетки също излъчват биофотони, но не можем да ги видим с просто око. Те могат да бъдат измерени със специални оборудвания - фотомножители, високо измервателни фотодиоди, които могат да отчетат отделянето на биофотони от клетката. Интезитетът, обемът на тази фотоемисия определя жизнената енергия на клетката. На този принцип се основава италианецът Фабио Фонтана (Fabio Fontana). Той претърпява животозастрашаващ инцидент. След това го измъчват периоди на много силно главоболие, които го изтощават напълно. Това го мотивира да потърси начин за решение на проблема, който да действа срещу хронична болка и да не е свързан с прием на медикаменти. 

Фонтана разработва, апробира и регистрира като медицински продукт апликатори. Те имат свойството да стимулират отделянето на биофотони. Тези апликатори вече са налични и у нас, за да могат да се прилагат от различните специалисти, кинезитерапевти, лекари и специалисти по дентална медицина, разбира се, които са преминали обучителен курс. Вече ги прилагаме и при пациенти с бруксизъм и при тези с краниомандибуларни дисфункции. Имат възстановяващо и обезболяващо действие. В резултат от тяхното действие се подобрява балансът на организма и се ремоделира и стойката на тялото”, обясни специалистът.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари