Трябва ли придружаващите заболявания да се вписват в картона на бременната?

Трябва ли придружаващите заболявания да се вписват в картона на бременната?

Бременна съм в 17 г.с. и съм с доказано хашимото, двустранна кортикална нефрокалциноза, микроаденом на хипофизата, псевдоксантома еластикум, инсулинова резистентност, дегенеративни промени в очни дъна и т.н. Редно ли е тези състояния да не се описват в картона при женска консултация и да ме водят, без придружаващи заболявания? Според акушер-гинеколога, те нямат нищо общо с бременността и нямам право на консултация с друг вид специалист. Какви са правата ми в този случай?

Антоанета Добрева, гр. София

Редно е АГ-специалистът да опише всички придружаващи състояния и заболявания на бременната. Акушер-гинекологът, който наблюдава бременността ви по програма “Майчино здравеопазване”, осъществява профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и периодичност в приложение № 6 на Наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и приложение №14 към НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. 

Учени обясниха наистина ли е лош признак, когато на бременната ѝ се гади

Ако сте диспансеризирана за заболяването “Автоимунен тиреоидит”, във вашия случай - “Тиреоидит на Hashimoto” (МКБ-код Е06.3), подлежите на диспансерно наблюдение от лекар-специалист по ендокринология и болести на обмяната - до края на живота. Диспансерните прегледи се провеждат два пъти годишно, със снемане на общ клиничен статус, с насоченост към ендокринната система. 

TSH се изследва ежегодно, а след промяна на дозата на заместващото лечение - до още два пъти годишно, но не по-рано от 6 седмици от промяната.

Имате право и на една консултация годишно с лекар специалист по кардиология, който задължително ще ви направи електрокардиограма.

Ако се налага проследяване на състоянието ви, с назначаване на хормонални изследвания и консултации с други специалисти, вашият личен лекар може да назначи TSH (извън посочения алгоритъм на диспансерно наблюдение), но издаването на направление е по негова преценка и при необходимост.

Коментари