Удължен ли е срокът за изписване на лекарства заради епидемията?

Удължен ли е срокът за изписване на лекарства заради епидемията?

Имаме издаден протокол за изписване на лекарство за дете, който е с валидност 180 дни. Има ли удължаване на срока заради епидемичната обстановка? Колко по-рано трябва да се подадат новите документи?

Теодора Михова, гр. Добрич

Към момента срокът на валидност на протоколите за лечение на хронично болни пациенти не се удължава служебно. 

С цел осигуряване непрекъснатост на лечението след изпълнение на рецептата по предпоследния (съгласно утвърдения в протокола) прием, лекарят и пациентът могат да започнат подготовка на необходимите документи за издаване на нов протокол. 

След последното изпълнение на рецептата, документирано в протокола и рецептурната книжка, вие може да подадете набора от необходимите документи в РЗОК по местоживеене. 

В рамките на 30-дневния срок, за който ще имате необходимото количество от лекарствения продукт, следващият протокол ще бъде разгледан (при пълна документация по изискванията).

Коментари