Д-р Красимира Кощикова: Повечето хора с високо кръвно може да нямат симптоми

Възможно е някои пациенти да са с неспецифични оплаквания, като главоболие, недостиг на въздух, кървене от носа или световъртеж

Д-р Красимира Кощикова: Повечето хора с високо кръвно може да нямат симптоми

17 май е Световен ден за борба с хипертонията. Отбелязва се от 2005 г. по инициатива на Световната лига по хипертония. Темата тази година е: „Измервайте кръвното си налягане точно, контролирайте го, живейте по-дълго!”

Хипертонията е световна епидемия, засягаща както развитите, така и развиващите се страни. В същото време, около половината от пациентите с хипертония практически не знаят нищо за заболяването си. Проявява се често като главоболие, на което мнозина не обръщат внимание, но това отношение може да струва живота на човек. Целта на Световния ден за борба с хипертонията е да се обясни на обществеността значението на превенцията на това заболяване, неговите сериозни медицински усложнения, както и да се предостави информация за своевременното му откриване и лечение.

Идентифицирането на хипертонията е първата стъпка в борбата с това заболяване. Не забравяйте, че хипертонията е тих убиец – няма очевидни симптоми, освен високото кръвно налягане. Важно е да знаете, че понижаването на кръвното налягане само с няколко единици може значително да намали риска от инсулт.

За основните въпроси, свързани с диагностиката, лечението и сериозните рискове, които застрашават пациентите с това заболяване, в Световния ден за борба с хипертонията разговаряме с д-р Красимира Кощикова, кардиолог.

Визитка

Д-р Красимира Кощикова е специалист по вътрешни болести и кардиология в Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести в УМБАЛ „Александровска”. От 2009 г. и до момента е лекар-асистент към Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести” към Медицински университет – София.

Д-р Кощикова завършва медицина през 1999 г. в Тракийски университет, Стара Загора. Придобива специалност по вътрешни болести през 2009 г., а през 2015 – по кардиология.

Има научни изследвания в областта на кардиологията, участие в симпозиуми и конгреси по кардиология, включително и в Европейски конгрес по кардиология. Научните й интереси са в областта на ритъмно-проводните нарушения, телеметрично проследяване на пациенти с ритъмни и проводни нарушения.

- Д-р Кощикова, високото кръвно налягане винаги ли показва наличието на хипертония? Трябва ли да се тревожим от появата на единични епизоди на повишено кръвно налягане?

- Регистрирането на епизодично повишени стойности на артериалното налягане невинаги означава хипертонична болест. Трябва да се проследи и да се отчетат допълнителни фактори и обстоятелства, свързани с пациента към момента на измерването на кръвното налягане. Не бива да се пренебрегва и емоционалното състояние и преживяванията на човека, на когото са измерени повишени стойности.

Обикновено са необходими най-малко 2-3 посещения в кабинета на лекаря, на интервал от 1-4 седмици, в зависимост от нивото на артериалното налягане и риска от сърдечносъдови заболявания (ССЗ). Диагнозата не трябва да се поставя при едно посещение в кабинета, освен ако артериалното налягане не е много високо (например ≥180/110 mmHg) и има данни за увреждане на таргетни органи (сърце, бъбреци, мозък) или има други съпътстващи сърдечносъдови заболявания.

- Колко често здравите хора трябва да проверяват кръвното си налягане?

- Препоръките на Европейското кардиологично дружество са за измерване на кръвното налягане най-малко на всеки две години, започвайки от 18-годишна възраст. За хората между 18 и 39 годишна възраст, с повишен риск от хипертония, се изисква измерване поне веднъж годишно. При над 40 (или повече) години, кръвното налягане трябва да се измерва ежегодно или по-често.

Личният лекар определя честотата на измерванията, съобразявайки наличието на други рискови фактори за сърдечни заболявания. Ако не се посещава редовно общопрактикуващият лекар, може да се вземе съвет от него относно използването на обществени апарати за кръвно налягане (в аптеки, медицински изложения и някои санитарни магазини).

- Вярно ли е, че основните симптоми на високото кръвно налягане са световъртеж и главоболие?

- Повечето хора с високо кръвно налягане може да нямат симптоми, дори и стойностите да достигнат опасно високи нива. Възможно е някои пациенти да имат и неспецифични оплаквания, като главоболие, недостиг на въздух, кървене от носа или световъртеж.

Замаяност и обща отпадналост може да се появят и когато лечението на хипертоничната болест започне късно и пациент, без оплаквания при високи стойности на артериалното налягане, се адаптира към по-ниските.

- До какви стойности препоръчвате да се понижава кръвното налягане? Кои се считат за приемливи при човек над 50 години и кои – за повишени?

- Препоръките са при по-възрастни пациенти артериалното налягане (АН) да се понижи до <140/80 mmHg, но не по-ниско от 130 mmHg за САН (систолно артериално налягане). Важно е понижаването на АН и състоянието на пациента да се следи отблизо, тъй като повишеният риск от нежелани събития (например, травматични падания) при по-ниски стойности на артериалното налягане се среща по-често при по-възрастни пациенти.

- Има ли компромис и доколко голям е при замяната на оригиналните лекарства за високо кръвно с генерични?

- Най-честата причина за назначаване на лечение с генерични медикаменти е по-достъпната цена. За постигане на добър контрол на артериалното налягане е важно придържането към медикаментозната терапия. Понякога редовният прием на генеричен медикамент осигурява по-добър контрол на артериалното налягане, в сравнение с несистемен прием на оригинален медикамент. Най-правилните решения за избора на лекарствата могат да се вземат след обсъждане с лекуващия лекар.

- Възможно ли е човек да се излекува от хипертонията?

- Да, имам пациенти, които промениха стила и начина си на живот, приемаха сутрин много по-рано антихипертензивните си медикаменти и в последствие намалиха дозата на лекарствата си за лечение на артериалната хипертония. Някои от тях в момента само спазват диетичен режим и са без медикаментозно лечение.

- Какво не трябва да прави човек с хипертония, за да не влоши сам състоянието си?

- По възможност, да намали стреса, да намери баланс в отговорностите в ежедневието си и времето за релакс и почивка, да спазва хигиенно-диетичен режим и да се придържа към медикаментозното лечение. Не съветвам самоволно преустановяване на приема на лекарствата.

- Има ли лабораторни изследвания, с помощта на които може да се определи рискът от развитието на сърдечносъдови заболявания, с цел активната им профилактика?

- Да, в клиниката, в която работя, правим изследвания в тази насока, включително и за вторична хипертония. Те се заплащат от Здравната каса и са безплатни за пациентите. Препоръчвам ежегодна клинична оценка, ЕКГ, ЕхоКГ, Холтер АН, изследване на бъбречната функция, на урина и кръвна захар, а на всеки 2 години – изследване на очните дъна.

- Как влияе високото кръвно налягане върху здравето на сърцето?

- Съществуват множество доказателства, които показват, че понижаването на кръвното налягане може значително да намали преждевременната заболеваемост и смъртност. Хипертонията остава основната, предотвратима причина за сърдечносъдови заболявания и смърт по всякаква причина в световен мащаб. Повишеното артериално налягане е рисков фактор за развитието на исхемична болест на сърцето (коронарна артериална болест), предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност, мозъчносъдова болест, артериална болест на долните крайници, хронична бъбречна болест.

Редица стратегии за промяна в стила, начина на живот и медикаментозното лечение могат да постигнат това намаляване на артериалното налягане. Въпреки това нивата на контрол на артериалното налягане остават ниски в световен мащаб и далеч не са задоволителни в цяла Европа.

- Кои мъже и жени най-често развиват вторична хипертония и с какви патологии обикновено се свързва тя?

- Има два основни вида високо кръвно налягане: първична хипертония, наричана още есенциална. При нея няма установима причина за високото кръвно налягане. Има тенденция да се развива постепенно, в продължение на много години.

Вторична хипертония е, когато се установява високо кръвно налягане, като следствие на друго основно заболяване. Обикновено се появява внезапно и стойностите са много по-високи, отколкото при първичната хипертония.

- Мъжете често задържат емоциите в себе си. Всичко това се натрупва и на определена възраст може да доведе до проблеми със сърцето. Как да се предпази силният пол от инфаркти и инсулти?

- Емоционалната подкрепа от членовете на семейството, приятелския кръг, достатъчно свободно време за любими занимания са добра препоръка към мъжете. А при необходимост, посещение при психолог.

- Интернет е пълен със „съвети” за хипертоници – от ленено семе до водороден прекис. Кой от нетрадиционните методи наистина може да бъде полезен?

- В ерата на медицината на доказателствата мога да потвърдя, че от полза за пациентите е корекцията на рисковите фактори и промяната в стила и начина на живот.

- Много хора имат предразсъдъци относно хапчетата и другите лекарства. Например, защото могат да навредят на черния дроб, на стомаха... И отказват да ги пият. Как да ги убедим в необходимостта от лечение?

- Достатъчно е да им се обясни рискът от нелекуването на хипертонията и за усложненията от тази болест. След това пациентът може да вземе сам решение за собственото си здраве.

- Трябва ли да продължим да приемаме лекарствата за хипертония, ако се чувстваме добре?

- Придържането към терапията осигурява добър контрол на артериалното налягане и препоръчвам системният прием на назначеното медикаментозно лечение. Съветвам корекция на дозите на медикаментите да става само и единствено от наблюдаващия лекар.

- За какви проблеми говори учестената сърдечна честота, ако имаме и хипертония?

- Често сърцебиенето може да е съпътстващ симптом при хипертонична криза или да е признак на излизане „извън ритъм“. Понякога усещането за сърцебиене може да е субективно. Препоръката е при такива оплаквания да се потърси лекар.

- Има ли връзка между тежката хипотония в млада възраст и хипертонията в напреднала възраст?

- Обикновено в млада възраст е по-честа вторичната хипертония, а в напреднала – есенциалната хипертония.

- Може ли хипотонията да премине в хипертония и в кои случаи?

- Това засяга предимно жените след менопауза. Свързва се с хормоналните промени при менопаузата.

- Важна ли е наследствеността за развитието на артериалната хипертония?

- Фамилна анамнеза е важна при пациентите с хипертония, като в повечето клинични проучвания е установено, че наследствеността варира между 35% и 50%.

Идентифицирани са 120 локуса, които са свързани с регулирането на артериалното налягане, но те могат да обяснят само около 3,5% от случаите с хипертония. Описани са и няколко редки моногенни форми на хипертония, като алдостеронизъм, синдром на Liddle и други, където една генна мутация обяснява патогенезата (причината) за хипертонията и определя най-добрия начин на лечение.

Има и наследствени форми на феохромоцитом и параганглиом, които също са редки причини за хипертония. Извън специализираните клиники, които насочено търсят тези редки причини за вторичната хипертония, няма практика за рутинно генетично изследване (за хипертония) в клиничната практика.

- Каква е разликата между I, II и III степен на хипертонията?

- Разликата е в стойностите на артериалното налягане. Колкото по-високи са те, толкова е по-високостепенна хипертонията. В клиничната практика по-често се използва стадий на хипертоничната болест. Тя е в трети, най-висок стадий, когато има засягане на функцията на бъбреците, сърцето или мозъка.

- Терапията зависи ли от степента на хипертонията, с която е диагностициран пациентът? Ако това е така, бихте ли разказали какво лечение се предписва в различните степени, за максимално ефективното й овладяване?

- При започване на лечение на артериалната хипертония е важен индивидуалният подход, съобразен с възраст, пол, рискови фактори и придружаващи заболявания. Много често лекарството за лечение на хипертоничната болест е противопоказано при пациент с бронхиална астма. Или при съпътстваща простатна хипертрофия може да се избере медикамент, който лекува простатата и намалява артериалното налягане.

При хиперинсулинемия и захарен диабет може да се наблюдава резистентна на лечението хипертония. В този случай трябва да се лекува метаболитното състояние, за да се постигне контрол и на артериалното налягане. Ключовите думи за успех при лечение на артериалната хипертония са индивидуален подход и опит на лекуващия лекар.

- За понижаване на кръвното налягане много от лекарите препоръчват промяна в начина на живот. Какво по-точно трябва да направят?

- Промените са свързани с преминаване към здравословен начин на живот, който може да предотврати или забави появата на хипертония и да намали сърдечносъдовия риск. Възможно е дори ефективните промени в начина на живот да са достатъчни, за да отложат или предотвратят необходимостта от лекарствена терапия при пациенти с хипертония първа степен.

Те могат също така и да увеличат ефектите от терапията за понижаване на артериалното налягане. Основен недостатък на промяната в начина на живот е липсата на воля за спазването й във времето. Препоръчителните мерки за начин на живот, за които е доказано, че намаляват артериалното налягане, са ограничаване на солта, умерен прием на алкохол, висока консумация на зеленчуци и плодове, намаляване и поддържане на идеалното телесно тегло и редовна физическа активност.

В допълнение, спирането на тютюнопушенето и другите мерки за начина на живот са важни освен за профилактиката на артериалното налягане, но и на сърдечносъдовите заболявания и рака.

Вярно ли е, че навикът да не се осолява храната би спасил много животи?

„Има доказателства за причинно-следствена връзка между приема на натрий и кръвното налягане. Доказано е, че прекомерната консумация на натрий (>5 г/ден) е свързана с повишаване на артериалното налягане. Резултатите от много клинични проучвания показват, че ограничаването на натрия има понижаващ ефект. Скорошен метаанализ на тези проучвания показа, че намаляването на приблизително със 1,75 г натрий на ден (4,4 g сол/ден) е свързано със средно 4,2 mmHG за систолно артериално налягане и 2,1 mmHg намаление на диастолното, с по-изразен ефект (-5,4/-2,8 mmHg) при хора с хипертония. При пациенти с лекувана хипертония ефективното ограничаване на натрия може да намали броя или дозата на антихипертензивните лекарства”, обясни лекарят.

Как да разберем, че човек има хипертонична криза?

„Хипертоничната криза е внезапно повишаване на кръвното налягане около 180/120 милиметра живачен стълб (mm/Hg) или повече. Хипертоничната криза е спешно състояние, което може да доведе до инфаркт, инсулт или други животозастрашаващи усложнения. По време на хипертонична криза сърцето може да не е в състояние да изпомпва кръвта ефективно и да доведе до остра сърдечна недостатъчност.

Причините за хипертонична криза включват: забравяне на приема на лекарства за кръвно налягане; внезапно спиране на определени сърдечни лекарства, като бета-блокери; диетична грешка с прием на много солена храна (туршии, зелев сок и др.); лекарствени взаимодействия; тумор на надбъбречната жлеза (феохромоцитом).

Симптомите на хипертонична криза могат да включват безпокойство, замъглено зрение, болка в гърдите, объркване, гадене и повръщане. Човек може да не реагира на стимулация (да е в безсъзнание), да има гърчове, силно главоболие, недостиг на въздух. Ако пациент измери много високо кръвно налягане в дома си и няма никакви симптоми, съветът е да се отпусне за няколко минути. След това отново да си измери кръвното налягане. Ако все още е много високо, трябва да се потърси медицинска помощ”, обясни специалистът.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари