Лечителят Бойко Бойков: Болестите възникват заради нарушения в енергийния метаболизъм

Нивата на свързаност между душата и тялото са определящи за нашето здраве и дълголетие

Лечителят Бойко Бойков: Болестите възникват заради нарушения в енергийния метаболизъм

Днес ще ви направим съпричастни към много интересен и полезен разговор. Този път поставяме акцент върху подобряването на взаимодействието между душата и тялото, което, както се оказва, е определящо за нашето здраве и дълголетие. 

Родопската лечителка Севинч Балакчъ: Болестите не идват отведнъж - тръгват от неправилното мислене

Разговаряме с народния лечител Бойко Бойков от Стара Загора, който споделя, че преди приемането на лекове, от значение е и нивото на свързаност между душата и тялото за успеха на съответното лечение. 

Бойко Бойков е лечител, който постига изключителен успех при затварянето на варикозни рани и язви, разширени вени, екземи, хемороиди, външни кисти, акне, псориазис, гъбички по ноктите, невралгии и шипове. 

- Г-н Бойков, понеже материята, за която ще говорим, не е част от официалната наука, моля ви да представите темата. 

- Въпросът, който предлагам на вниманието на вашите читатели, е: Защо нивата на свързаност между душата и тялото са определящи за нашето здраве и дълголетие? Така, както физическото тяло има своя биохимия и всички процеси в него се случват по определени закономерности, обяснени от съвременната медицина в чисто научен вид, така и нашата душа си има своя структура и закономерности, по които си взаимодейства с тялото.

Връзката между физическото тяло и душата се характеризира с нов термин - енергиен метаболизъм. Този термин не е навлязъл в съвременната наука, затова ще се опитам да обясня по достъпен начин в какво се изразява. Енергийният метаболизъм е много сложен процес, по-сложен дори от устройството на биологичния организъм на човека, както го разглежда науката. 

Всеки човек на базата на собствения си опит може да прецени това. Аз само ще обясня неговото значение. Енергиен метаболизъм е самият процес на взаимодействие между душата и тялото като две самостоятелни структури, всяка от които със собствено устройство, а именно от това взаимодействие зависи нашето здраве и дълголетие. 

На второ място, нивото на това взаимодействие е определящо за нивото на нашето съзнание. А в крайна сметка от нивото на нашето съзнание зависят индивидуалните способности - както интелектуални, така и чисто физически като потенциал.

Един простичък пример: ако спортист има определено ниво на взаимосвързаност с душата, той постига много по-добри спортни резултати. Защото при по-добър енергиен метаболизъм човек става по-издръжлив физически. Освен това може да работи по-дълго, без да се уморява и в интелектуално отношение.

Така че нека обобщим: от една страна, душа-тяло-съзнание, от друга - здраве и дълголетие. И крайният резултат - постигнати цели в хармония със съответната ценностна система, която всеки от нас си е избрал да следва. Защото ние си поставяме цели според ценностната система, която сме избрали да следваме. 

- А какво се получава, ако се наруши този енергиен метаболизъм, за който говорите, това взаимодействие между душата и тялото? 

- Всички нарушения в енергийния метаболизъм, а това значи нарушения  в обмяната на всички нива на взаимодействие между структурите на физическото тяло и душата, водят до дискомфорт и редица проблеми на физическо ниво 

Дори бих казал, така възникват всички болести. В тази връзка ще се опитам да обясня и да се разбере защо всички проблеми и болести на нашето физическо тяло започват с някакъв проблем в нарушението на този обмен между душата и тялото, който определих като енергиен метаболизъм. 

Ако не разглеждаме човешкото тяло като органи и системи, биохимични процеси, обмяна и синтез и т.н., а като структура, неразделна от душата, можем да го разграничим на 4 нива, отговарящи на 4-те подплана на физическия свят.

Тези 4 подплана можем най-общо да разделим на твърдо, течно, газообразно и етерно ниво. Всъщност, те са в комплекс в нашето тяло и си взаимодействат.

Твърдото ниво е костната система с обмяната на веществата от твърдо агрегатно състояние; течното - това са лимфата и кръвта от течно агрегатно състояние; газообразното -  дихателната система и стомашно-чревният тракт, където имаме обмяна на газове. Особено внимание заслужава четвъртото, етерното ниво, защото то е с най-голямо значение за контакта с нашата душа.

- А можете ли да опишете каква е структурата на етерното тяло?

- Етерното тяло се изгражда от виталните вещества - микроелементи, минерали и витамини, които приемаме с храната. Второ, то се формира и от т.нар. прана, която се съдържа в чистия въздух, който е богат на озон. Най-много прана има в боровата гора, край водопадите, на брега на морето.

А също и след дъжд. И на трето място, етерното тяло се формира от електромагнитните вълни на самата планета и слънчевото греене. Науката нарича това поле торсионно, а радиестезията го замерва и е доказано, че при всеки човек то е различно. Именно това четвърто ниво е в пряка връзка с нашата душа и гарантира единството между двете структури.

- В този ред на разсъждения можете ли да обясните какво представлява човешката душа? 

- Човешката душа като структура има две основни зони: синтетичната зона или т.нар. синтетична душа, която съдържа нашето его, както и всички наши положителни емоции. Тези два енергийни заряда са смесени и балансът им постоянно се мени и в двете посоки според външните обстоятелства. 

А втората зона е същинската душа, която също е от две части: зона на абсолютната неутралност и ядро - менталното тяло. Предполагам вече се досещате, че егото е част от синтетичната душа и това са нашите негативни емоции, които предизвикват его реакции. Същинската душа, към която следва да се стремим при правилна ценностна система, аз наричам духовно сърце. 

Бойко Бойков

- Защо е важно да направим връзка с нашето духовно сърце? Какви са неговите основни характеристики? 

- На първо място, нашето духовно сърце е вечно здраво и неразрушимо. То е най-фината енергия, която съществува във Вселената. Тази енергия е способна да регулира всички процеси в нашия организъм, така че да сме в състояние на перфектно здраве.

Духовното сърце има много наименования - ментално тяло, клетка на Бога, Божествен образец, неизчерпаема вътрешна сила, истински АЗ. То на практика, е част от Вселенския разум. Както вече казах, зоната от синтетичната душа, с която на практика имаме постоянен контакт, съдържа отрицателните емоции, егото.

Точно егото пречи на пътя към нашето духовно сърце. То е източникът на нашите негативни усещания на физическо ниво - болка зад гръдната кост, високо кръвно налягане, задъхване, потни ръце, треперене на краката, горещи вълни, сърцебиене, шум в ушите, висок праг на чувствителност и всякакви фантомни усещания за някакъв сериозен проблем, който на практика не съществува. Егото е опорната точка на програмата за самоунищожение и за включване на програмата за реализация на нашите генетични недостатъци.

Егото е фабрика за духовен вакуум, от който произлизат всевъзможни проблеми в човешките отношения. И е основна пречка по пътя към същинската душа.

- Как тогава да достигнем до зоната на неутралност и да влезем в контакт с нашето духовно сърце?

- Много важно е да изясня, че когато влезем в контакт със зоната на абсолютна неутралност от нашата душа, ние ставаме напълно независими от външните обстоятелства 

А когато влезем във връзка с нашето духовно сърце, тогава вече достигаме до нивото на безпределна и безусловна любов към себе си и всичко останало. 

- Можем ли да добавим и някой чисто терапевтичен метод, който да премахва редица проблеми, свързани с нашите емоции и страхове, които ни пречат в ежедневието? 

- Напълно нов метод е регресивната терапия, която можем да практикуваме сами или с помощта на лечител. Чрез регресивната терапия влизаме в предишни наши животи, за да открием първопричината на някои наши настоящи проблеми.

Освен това, можем да изчистим и проблеми, породени при травми от детството. Като открием този проблем, ще премахнем неговото въздействие върху нашата психика. 

При регресивна терапия не изключваме настоящото си съзнание, а само го намаляваме, с цел да изпъкнат сцени от нашето подсъзнание. Този метод е напълно безвреден и не носи рисковете на хипнозата и сугестията. Истинският лечител трябва да установи къде е нарушен енергийният метаболизъм, т.е. връзката между душа и тяло. И да търси механизми, да подбере методи, по които да възстанови взаимовръзката душа-тяло. 

Пътят към нашето духовно сърце е осеян с много проблеми, но при тяхното решаване, чрез горепосочените методи, ще можем да живеем в хармония със света. Дори можем да се ангажираме в премахването на тежки болести, като достигнем най-високото ниво на енергийно въздействие.

Това е методът на т.нар.ментална хирургия. Този метод може да се практикува само от лечител мастер, който е овладял напълно връзката със своето духовно сърце. Този мастер трябва да е високоразвит духовен учител и на практика до това ниво могат да достигнат малко хора.

Този метод се изразява в специални инициации, чрез които духовният лечител да даде много силен тласък за възстановяването на връзката на пациента с неговото ментално тяло, което да нанесе нужните корекции върху биологичния организъм. 

Имайте предвид, че целият ни вътрешен живот, който е отражение на връзката между душа и тяло, може да е автоагресивен, постоянно да изживяваме негативни емоции, да имаме лоши мисли, лоши намерения и дори агресивност по отношение на другите хора.

А това на практика е път към болестта. Ненапразно Петър Дънов казва, че злобният човек страда от жлъчка, от проблеми с черния дроб и т.н. Нещата са свързани. 

Затова е необходимо да се насочим към подобряване на взаимодействието на душата и тялото, да осъзнаем първопричината за заболяванията. Ако се наложи, да открием и да се доверим на правилния лечител, а не да лекуваме стреса с алкохол, дрога и прочее. Това са измамни начини човек да се почувства спокоен и здрав.

Лечителят Бойко Бойков: При разширени вени се откажете от лошото хранене и тютюна

- Къде да сложи акцента съвременният човек?

- Съвременният човек е с хиперфункция на инстинкта за самосъхранение и трупа материални неща, с които по-късно трудно се разделя. Социалната свобода, която ни дават парите, е на върха на ценностната ни система.

В  действителност ние живеем вътрешно притиснати в условията на широко външно пространство, в което всеки има достъп до всичко, стига да има пари. Какъв е смисълът от това, щом навътре в нас има неща, които не ползваме, а ги притежаваме поради духовната си природа. 

Духовната природа, която следва да си изясним и то не с някакви незнайни шамани от Азия, Африка или Америка, които замърсяват допълнително неясната духовна картина, а да стане ясно, че ние имаме духовно сърце, което е източник на енергия.

Също толкова важна, колкото и храната за физическото тяло. В общоизвестната случка, описана в Библията, според която на планината Христос е успял да нахрани стотици хора със съвсем малко храна, на практика не е станало чудо.

Просто един духовен учител, владеещ до съвършенство ядрото на своята душа, е направил енергийна корекция в условията на медитация, за да усили връзката на своите последователи с тяхната духовна същност. С което да им покаже, че всеки човек в крайна сметка притежава собствен неизчерпаем източник на енергия, който можем да достигнем, за да удължим живота на физическото тяло в условията на добро здраве и на по-добри човешки отношения.   

Релаксацията премахва емоционалното и физическото напрежение

“С ежедневната релаксация можем да премахнем стреса от нашите тъкани на клетъчно ниво. Релаксацията не изисква особени условия. Дори бих казал, че тя може да се прави, когато нашето его е изключително наранено и активно. Това е процес на възстановяване на емоционалния и физически заряд.

Но все пак се изисква да нямаме контакт с външен дразнител, т.е., да не влизаме в диалог с друг човек и да сме в максимално отпусната позиция на тялото. Или, ако се движим, да е в природата, но без особено натоварване. 

Можем да слушаме музика, но всичко трябва да става по наш избор.

Не трябва да бъркаме релаксацията с някаква форма на почивка по време на трудов процес. Защото при релаксация все пак трябва да обърнем внимание на дишане, пулс, кръвно налягане и всичко с цел нормален ритъм в условията на емоционална свобода, до появата на желание на сън. Което да ни говори, че вече егото не е толкова активно и сме започнали да се зареждаме. 

Аз препоръчвам да лежим по гръб с разперени крайници във формата на петолъчка, с прилепнали към пода рамене. И да освободим мислите си, без да ги насочваме към решаването на конкретни въпроси. И без да товарим сетивата си с външни възприятия.

Релаксацията е задължителна, защото чрез нея няма да позволим на организма ни да достига високи нива на преумора, на претоварване на вътрешните органи, на стрес и дистрес, които водят до невроза или депресия. Всеки от нас трябва да си подбере такава програма за релаксация, която да ни освобождава от пренапрежението през конкретния ден, за да не се натрупва умора от този ден за следващия ден и т.н. 

Целта на релаксацията е премахване на емоционалното и физическо пренапрежение, до постигането на нов заряд за душата и тялото, с което да подготвим следващия етап на възстановяване и обновление на нашия потенциал чрез качествен сън или медитация.

Ако човек е набрал отрицателни емоции в себе си и не знае как да релаксира, той може да избухне и то на най-близките си хора. Често срещано явление е напрежението от работното място да се пренася в семейството, когато липсва релаксация. 

Много хора “релаксират” за сметка на някой друг човек с много приказки и словесни нападки, и в неподходящо време, когато например се хранят. Има и такива, които “релаксират” с поглъщането на много храна, алкохол и цигари с последици, които са общоизвестни”, обясни лечителят.

Как правилно да медитираме?

“Медитацията е метод за обновяване и възстановяване на нашия енергиен метаболизъм, като се свържем с нашето духовно сърце, с което дори можем да решим здравословен проблем. След като сме релаксирали добре, ако се появи желание за сън, е правилно да го следваме. Или да пристъпим към медитация. Концентрираме се в посока на нашата духовна същност. Но трябва да си осигурим предварително съвсем различни условия. На първо място, абсолютна камерна тишина, без шум и всякакви други дразнители.  Преди да започнем медитацията, можем да си набележим здравословна цел, която искаме да постигнем. 

Най-простичкият тип медитация е да си визуализираме вътре в себе си абсолютна тишина, пустота и светлина. Просто си представяме пространство, което е тихо, пусто и изпълнено с бяла светлина. Искам да обърна внимание, че е много важно за правилната релаксация и медитация да имаме качествен сън и гръбначният ни стълб да е в изправност”, допълни г-н Бойков.

Яна БОЯДЖИЕВА

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива!

Коментари