Морски дарове, яйца и месо намаляват риска от биполярно разстройство

Морски дарове, яйца и месо намаляват риска от биполярно разстройство

Революционно проучване хвърля светлина върху значителната роля, която приемът на арахидонова киселина, полиненаситена омега-6 мастна киселина, може да играе в лечението на биполярното разстройство.

Това психично заболяване се характеризира с драматични промени в настроението, вариращи от интензивни маниакални възходи до дълбоки депресивни спадове. Арахидоновата киселина, която се съдържа в различни храни и човешкото мляко, е от съществено значение за клетъчното здраве и може да помогне за модулиране на тежестта и появата на биполярни епизоди.

Биполярното разстройство представлява значително предизвикателство, тъй като нарушава живота на хората с цикъла си от емоционални крайности. Макар че точните причини за разстройството са сложни и многостранни и съчетават генетични предразположения и фактори на околната среда, неотдавнашно изследване, публикувано в Biological Psychiatry, показва, че хранителните фактори също могат да играят решаваща роля.

В проучването са използвани изчерпателни метаболомни данни от 14 296 европейци, като е изследвано наличието на 913 циркулиращи метаболита. Идентифицирани са 33 метаболита, свързани с биполярното разстройство, като повечето са липиди, като арахидонова киселина.

Плаща ли НЗОК лечението на биполярно разстройство?

Забележително е, че тези асоциации не се наблюдават при други психични разстройства като шизофрения или депресия, което подчертава уникалния биохимичен профил на биполярното разстройство. Допълнителен анализ разкри, че генетичните варианти в рамките на генния клъстер FADS1/2/3, отговорен за превръщането на линоловата киселина в арахидонова киселина, значително корелират с рисковете от биполярно разстройство. 

Д-р Дейвид Стейси, първи автор на изследването от Университета на Южна Австралия, подчертава потенциалните последици от тези открития. „Нашето изследване предполага, че генетично по-ниските нива на арахидонова киселина и съдържащите я липиди могат да повишат риска от биполярно разстройство - обяснява той. - Това подчертава необходимостта от по-нататъшни изследвания на това как колебанията в нивата на арахидоновата киселина могат да окажат пряко влияние върху здравето на мозъка и податливостта към психични разстройства.“

Изследването показва, че хранителната интервенция - особено при хора с фамилна обремененост с психични проблеми - може да намали риска от развитие на биполярно разстройство. Включването на храни, богати на арахидонова киселина, като морски дарове, яйца и месо, както и ядки, семена и масла, които организмът превръща в арахидонова киселина, може да се окаже полезно. Д-р Джейсън Нг, доцент по ендокринология и метаболизъм в Университета в Питсбърг, който не е участвал в проучването, обсъди по-широките последици от тези открития. 

Диетите с много морски дарове ни „хранят“ и с опасни химикали

„Определянето на оптималните нива на арахидоновата киселина може да доведе до революционни стратегии за превенция на психичното здраве - отбеляза той. - По-специално то би могло да подобри подходите към храненето на бебетата и децата, като потенциално намали бъдещите рискове за психичното здраве чрез подпомагане на здравословното развитие на мозъка.“ 

Нещо повече, прозренията на изследването за липидните биомаркери биха могли да доведат до революция в диагностицирането на биполярното разстройство. Понастоящем няма клинично одобрени кръвни биомаркери за диагностициране на биполярно разстройство, но идентифицирането на такива маркери би могло да улесни по-прецизното поставяне на психиатрични диагнози и да насочи бъдещите възможности за лечение.

Това изследване не само предоставя ранни прозрения, които могат да допринесат за по-доброто ни разбиране на биологията на биполярното разстройство, но и подчертава потенциала на науката за храненето да допринесе за стратегиите за психично здраве. Тъй като последиците от изследването се проучват по-задълбочено, те обещават да подобрят диагностичния и терапевтичния подход при биполярно разстройство и потенциално на други психиатрични състояния.

Борис АЛЕКСАНДРОВ

Коментари