При кои "обикновени" болести се появяват халюцинации

При кои "обикновени" болести се появяват халюцинации

Ако смятате, че халюцинациите се появяват само при хора с умствени увреждания или употребяващи стимуланти, прочетете следните факти.

• Чернодробна цироза
Не са рядко срещан симптом. Дължат се на метаболитно-токсичното действие на амониемията (високо съдържание на амониеви и азотни деривати) в циркулацията при такива болни, и преминаващи през кръвно-мозъчната бариера. В редица случаи зрителните халюцинации могат да предшестват с месеци развитието на клинично проявена цироза.

• Захарен диабет
При пациенти с много високи стойности на кръвната захар – над 40 ммол/л продължително време, може да се развие хиперосмоларен хипергликемичен синдром с дезориентация, фебрилитет, конвулсии и халюцинации. Последните може да са първата изява на този синдром, особено при хора с дисметаболитен синдром и с непроследявана кръвна захар.

Антибиотици и аналгетици предизвикват халюцинации

• Разстройства на съня
Тук се касае за т.нар. „хипнагогни халюцинации“, които се появяват предимно при заспиване и събуждане. Това са най-често зрителни халюцинации, но е възможно да са придружени и от слухови. Възможно е да се наблюдават при напълно соматично и психически здрави хора, но най-често се касае за разстройство на съня, което се доказва с полисомнографско изследване.

• Мигрена
При т.нар. „мигренозна аура” са много характерни, до степен на специфичност, зрителни халюцинации под формата на пръскащи се сфери, блестящи звезди или движещи се черни петна и точки в различни посоки, и с различна скорост. Светещи и бляскащи фигури с различна форма и големина. Обикновено предшестват мигренозната атака около час преди появата й.

Коментари