Д-р Калина Стоянова, д.м.: Много гастроентерити и колити се причиняват от паразити

Най-важна за превенцията е добрата лична хигиена

Д-р Калина Стоянова, д.м.: Много гастроентерити и колити се причиняват от паразити

“Ламблиоза, бластоцистоза и криптоспоридиоза са едни от най-честите заболявания, предавани и по воден път! Поглъщането на вода при къпане в морето или плуване в басейна е един от най-рисковите фактори за заразяване”, каза в интервю за в. “Доктор” д-р Калина Стоянова, д.м. - главен асистент по медицинска паразитология в Катедра “Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология” към Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна. 

Знаем ли необходимото за чревните протозойни инфекции? Познават ли в детайли клиниката на тези заболявания общопрактикуващите лекари? До какво може да доведе такова заболяване, недиагностицирано дълго време? Каква е профилактиката, особено ако сме на курорт? Отговор на тези и още въпроси вижте в интервюто с д-р Калина Стоянова. 

- Д-р Стоянова, когато миналата година по това време обсъждахме тези три протозойни инфекции, вие изтъкнахте, че до голяма степен се неглижират изследванията, които биха помогнали в диагностиката им. Все още ли е така?

- За съжаление, за чревните протозойни инвазии се знае много, но от ограничен кръг от хора. Това са специалистите паразитолози, колегите инфекционисти, микробиолозите и педиатрите. Но за съжаление широката общественост, както и общопрактикуващите лекари не са запознати в детайли с тези доста чести заболявания. Много често се срещат хора, които се оплакват, че имат чревен вирус или бактерия. Но ако се извърши адекватна паразитологична диагностика, може да се открие, че зад голяма част от гастроентеритите и колитите всъщност става дума за чревна протозойна инвазия.

- А какви може да са последствията, ако никой не си направи труда да се изследва и за протозойна инфекция?

- Недиагностицирано дълго време при възрастни хора, заболяването може да премине и без клинична картина, затова не представлява сериозен проблем. Но тези хора се явяват дълго време недиагностицирани епидемиологично опасни заразоносители. Което означава, че могат да предадат това заболяване на своите близки в рисковите възрастови групи. Като малките деца например, където заболяването може да протече много по-тежко и с усложнения. Или на своите по-възрастни родители, които са с отслабена имунна система. В крайна сметка, при тези две уязвими възрастови групи - малките деца и възрастните хора, банални по принцип заболявания, могат да протекат в много по-тежък вариант на своята клинична картина.

- Какви са причините за това личните лекари да не са запознати в детайли с тези заболявания? Нямат време, нямат достатъчно информация или нещо друго?

- Информация има, разбира се. За съжаление, проблемите са много. От една страна, общопрактикуващите лекари са затормозени с огромно количество информация, която трябва да асимилират. Те са ангажирани с много разнородни проблеми в ежедневната си медицинска дейност и невинаги имат възможност да разширят своите познания. За съжаление, в програмата за специализация, която имат общопрактикуващите лекари, не е предвиден отделен модул по медицинска паразитология. Само в някои университети - като Медицинския университет във Варна в модула по инсекции ние настояваме и провеждаме обучение по медицинска паразитология. Но като часове то е изключително недостатъчно и по тази причина може би информацията за това колко са важни паразитните заболявания, невинаги остава трайна във всички колеги.  

Д-р Калина Стоянова

- Има ли достатъчно центрове и лаборатории за провеждане на тези наистина необходими изследвания?

- Всяка уважаваща себе си лаборатория в големите градове на страната има и отделна паразитологична амбулатория, в която тези изследвания могат да бъдат осъществени. За съжаление, проблемът с централизирането на медицинската дейност в нашата страна съществува във всички аспекти. Т.е., в големите градове, където съществуват медицински центрове и съответно широка лабораторна дейност, е възможно ежедневно да се правят такива паразитологични изследвания.   

- Припомнете характерното за тези три най-често срещани паразитози.

- Като клинична картина заболяванията протичат много сходно. Инкубационният период, т.е., периодът до появата на първите симптоми, обикновено е кратък - от 2-3 дни до няколко седмици. Обикновено се касае за заболяване на храносмилателната система с различна по своя интензитет диария. 

Може да започне остро, с гадене с повръщане в рамките на няколко дни. Диарията често не е водниста, както е при вирусните заболявания. Изхожданията са кашави, с променена миризма. 

Ако заболяването е в лекия вариант, както се среща при повечето заразени, които са с добре функционираща имунна система, симптомите могат да отзвучат в рамките на няколко дни. Но проблем съществува при тези, при които заболяването остава недиагностицирано. Т.е., при наличието на опаразитяване, което продължи няколко месеца, може да доведе до различни усложнения. Това може да се случи и при трите паразитози, за които говорим. 

Така например, увреждането на чревния епител може да доведе до симптоми на хронична диария и хронична малабсорбция (нарушено усвояване на хранителните вещества). А с увреждането на някои ензимни системи, с резорбция на червата, със захаридозна или лактозна недостатъчност, т.е., с непоносимост към тези храни, с хронично протичане особено при малки деца, може да доведе до изявен синдром на малабсорбция на хранителни вещества. 

С отслабването на тегло при децата (защото не могат да усвояват всички необходими витамини) това опаразитяване може да доведе до предиспозиция към други сложни вирусни и бактериални заболявания. Освен това отслабването на тегло ще доведе до несправяне с училищните занимания, до недостатъчна концентрация и внимание заради хроничните болки. В крайна сметка може да се стигне до изоставане в развитието, особено ако не се обърне внимание. И в много случаи наличието на тази с месеци протичаща хронична неспецифична симптоматика в храносмилателната система води до такива усложнения. 

При бластоцистозата например при възрастните често заболяването протича безсимптомно или под формата на хроничен колит. А без да се диагностицира месеци наред, този хроничен колит може да доведе до много по-изявена симптоматика. Много изследвания сочат, че може би  бластоцист хоминис (микроскопичен паразит) подпомага развитието на някои доста тежки критични състояния от страна на дебелото черво. Като възпалителни болести на дебелото черво, улцерозен колит, болест на Крон. А много учени предполагат и се събират доказателства, че бластоцист хоминис е един от причинителите на раздразнено дебело черво - състояние, доста често срещано при възрастните. Така че наличието на този протозоен причинител също изисква диагностициране и лекуване.

- В какво се изразява лечението на тези протозойни инфекции?

- Най-напред искам да подчертая, че лечението винаги трябва да е след адекватно поставена паразитологична диагноза. Т.е., ако има съмнение от заразяване с протозоен причинител, се изисква адекватна паразитологична диагностика и едва след установяване на наличието на този патоген, трябва да се подходи към специализирано лечение. То, разбира се, трябва да бъде изписано от специалист паразитолог, защото може да включи използването на различни химиотерапевтици от групата на микроимидазоловите препарати, както и някои антибиотици, които имат антипротозоен ефект. Необходимо е лечението да бъде предвидено за конкретния причинител и винаги да бъде съпроводено с имуноукрепващи препарати и с пробиотични препарати. Те могат да увеличат резистентността на гастроинтестиналния тракт, както и локалната защита на организма и по този начин да подпомогнат излекуването от тези причинители. 

- Какво е най-важното за профилактиката?

- Тъй като тези заболявания се предават по фекално-орален път, най-важна е добрата лична хигиена - измиване на ръцете преди всяко хранене и след ходене до тоалетната. Летният сезон предполага разходки, ходене на плаж, походи в планината, затова е необходимо винаги да предвидим поне едно шишенце с вода специално за измиване на ръцете. Дори мокрите кърпички ще помогнат за предпазване от такова заразяване. 

Изключително важен е хигиенният режим при малките деца, особено в кърмаческа възраст, тъй като при тях тези инвазии могат да протекат много по-остро - с тежка диария, дехидратация, загуба на тегло. Основен момент в профилактиката на кърмачетата е преваряването на водата - както тази за пиене, така и тази за приготвяне на храната в тази възраст. Друг много важен момент за предотвратяване заразяването с чревни протозойни инвазии по воден път: не пийте вода от непроверени, некаптирани водоизточници. Това, което важи  за походите в планината, е да не се пие изворна вода, колкото и да изглежда свежа и чиста на пръв поглед. При къпането в морето да се избягва поглъщането или аспирирането на вода. Особено при малки деца, предупреждавайте ги, че това не трябва да се прави. Задължително трябва да се обърне внимание на предпазните мерки и при плуване в басейни. В никакъв случай не трябва да се поглъща вода, защото в цял свят криптоспоридиозата е позната като най-честата диария, свързана с плуване в басейни. 

Защото стандартните методи за дезинфекция - хлорирането на водата не унищожава криптоспоридите. Дори и да е завишено нивото на хлориране, както много често се прави, пак няма да ги унищожи. Затова дори е забранено плуването на малки бебенца, на деца с памперси, за да не настъпи фекално замърсяване в плувните басейни. Повишено внимание трябва да има и при контакт или работа с вече болен човек, особено малките деца. По възможност да се ограничи контактът с другите членове на семейството. В никакъв случай да не се използват общи шишета и прибори за хранене

Да не се споделят играчките, особено докато децата са остро болни. Така ще се избегне заразяването на другите деца и останалите членове на семейството. Много важен момент е да се измиват плодовете и зеленчуците обилно с вода. 

Летният сезон предразполага към т.нар. селски туризъм. Което предполага купуване на домашно приготвяни храни, както и продукти от базари и други подобни места. Това, че храните са отгледани в екологично чисти условия, т.е., без изкуствени препарати и торове, не означава, че те са чисти от биологични замърсители. Дори напротив, има изследване, че съществува по-висок риск от заразяване, тъй като тези храни може да са отглеждани с необеззаразени торове, може да са поливани с непречистена вода. Затова е изключително важно такива плодове и зеленчуци да се измиват обилно с течаща вода, особено когато ще се консумират сурови под формата на свежи салати или прясно изцедени сокове - така популярните напитки от пресни плодове и зеленчуци. Основната препоръка е обилно измиване с вода. 

Яна БОЯДЖИЕВА

Коментари