Имам ли право на диспансеризация при тиреоидит на Хашимото?

Имам ли право на диспансеризация при тиреоидит на Хашимото?

От 30 години съм с автоимунно заболяване на щитовидната жлеза - болест на Хашимото. Вследствие на това имам високо кръвно и проблеми със сърцето. Диагностицирана съм и с таласемия минор в лека степен. За хроничните ми заболявания не съм диспансеризирана, защото не е ясно кой и къде трябва да направи това. Във връзка с годишния профилактичен преглед, поисках от личния си лекар да ми изпише всички възможни лабораторни и други изследвания, на които имам право, а останалите да си заплатя сама. Обясни ми, че за пациенти над 67 години НЗОК има ограничение в броя на изследванията и са по-малко от тези, които се полагат на по-младите.

Моля да ми отговорите: какво трябва да включва годишният профилактичен преглед за хора на моята възраст и с моите заболявания и на какви изследвания имам право?

Радка Михайлова, гр. Варна

По първия ви въпрос уточняваме, че след като сте със заболяване “Тиреоидит на Хашимото”, подлежите на диспансерно наблюдение от ендокринолог и на задължителни прегледи и изследвания в рамките на календарната година, в зависимост от диагнозата, която имате. Диспансерното наблюдение е с различна продължителност и с определен интервал на прегледите и изследванията, които се провеждат съгласно алгоритъма на заболяването.

Това не пречи на вашия личен лекар да издава направления за прегледи и изследвания и към други специалисти по повод на различни заболявания. Както и на водещия диспансерното наблюдение ендокринолог да издава направления за прегледи (за консултация с друг специалист) и за изследвания.

Може да бъдете диспансеризирана с направление, което вашият личен лекар ще издаде към ендокринолог, който ще изберете по ваше желание. Хората със заболяване “Автоимунен тиреоидит”, в конкретния случай - “Тиреоидит на Hashimoto” (МКБ-код Е06.3), подлежат на диспансерно наблюдение - до края на живота.

Проф. Михаил Боянов, д.м.н.: Тиреоидитът на Хашимото често върви заедно с диабет

Честотата на медицинските дейности е до 2 пъти за календарната година, с препоръчителен период на прегледите - на 6 месеца през същата година. Изследването на хормона TSH е включено в диспансерното наблюдение на 12 месеца, а при промяна на дозата на заместващото лечение - 6 месеца, но не по-рано от 6 седмици от промяната.

Един път годишно е консултацията с кардиолог (ЕКГ). По преценка на ендокринолога може да се извърши eхография на щитовидната жлеза, за която НЗОК заплаща.

По втория ви въпрос: профилактичният преглед за всички хора над 18-годишна възраст - мъже и жени, включва: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма (ЕКГ), изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH. Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK ≥ 12т. се извършва ежегодно за календарна година.

За жени и мъже над 65-годишна възраст - назначава се пълна кръвна картина (ПКК) - ежегодно за календарна година, изследване триглицериди - един път на 5 години, общ холестерол, HDL за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет и ХБН - също веднъж на 5 години, LDL-холестерол (за хора със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН) - веднъж на 5 години. 

Следва да имате предвид, че по преценка на общопрактикуващия лекар някои изследвания, например на пълна кръвна картина и урина, могат да не се провеждат повторно, ако са извършени през предходните 3 месеца. Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол в рамките на предходните 12 месеца, направено по друг повод, също може - по преценка на личния лекар, да не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

Относно честотата и обема на прегледите, включени в профилактичния преглед, пълна информация ще намерите на сайта на НЗОК.

Коментари