Как да намеря информация за имунизационния статус на децата ми?

Как да намеря информация за имунизационния статус на децата ми?

Поради смяна на личен лекар новият ни иска документ на децата ми, на който се вижда имунизационният им статус към момента. Сегашният ни личен лекар е в отпуск. Откъде да вземем тази информация?

Галина Желязкова, гр. Кърджали

Какъв трябва да е нормалният пулс на човека?

Личният лекар би трябвало да има заместник, който да обслужва здравноосигурените, записани в пациентската му листа, по време на неговото отсъствие.

Може да направите и онлайн-справка, ако сте родителят, извършил избора на личен лекар на детето и имате издаден универсален код за достъп (УКД) до електронното досие - вашето и на детето.

УКД се издава от всяка Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето, като за целта е необходимо да се подаде заявление за издаване (по образец). Заявлението може да се изтегли от сайта на НЗОК.

Колко вода трябва да пием на ден, за да не прекалим с хидратирането

В електронното досие има линк “Имунизации”, където са описани код, име на имунизация, дата на поставяне на ваксината, както и данни за лекаря, извършил имунизацията. За да бъдат отразени имунизациите на вашето дете в пациентското му досие, те трябва да бъдат отчетени от личния лекар, в чиято пациентска листа то е вписано.

Може да изтеглите и Заявление за предоставяне на информация от сайта на НЗОК, в меню “Нормативна база”. Там са публикувани Вътрешни правила за предоставяне на информация по чл.64, ал.1 от Закона за здравното осигуряване в НЗОК. Оттам /Приложение №1/ се разпечатва Заявление до управителя на НЗОК/до директора на РЗОК, което родителят попълва, за да му бъде предоставена информация за ползваната по линия на Касата медицинска помощ (в случая - за извършените имунизации) за съответния период. Предоставянето на информацията се извършва въз основа на това писмено заявление, подадено в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) или в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Ядките, които трябва да бъдат включени в дневното меню и тези, които трябва да бъдат избягвани

Може да намерите необходимата ви информация (да вземете нужния документ) и от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), защото съгласно Наредба №15 за имунизациите, там се отчитат всички извършени имунизации и РЗИ е институцията, която осъществява контрола. Наредба №15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в България е издадена от министъра на здравеопазването: Всички извършени задължителни, целеви, препоръчителни и по национални програми имунизации и реимунизации, и приложени биопродукти за постекспозиционна профилактика се отчитат в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) от хората, извършили имунизация или реимунизация.

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива за всеки!

Коментари