Как да получа нови батерии за слухов апарат?

Баща ми използва слухов апарат и са му необходими нови батерии. Какви документи и къде трябва да бъдат подадени, за да може да си ги получи? Възможно ли е да бъдат подадени по интернет, предвид това, че е на 92 години и придвижването му е доста трудно?

Мирослава Димова, гр. Бургас

За получаване на батерии за слухов апарат е необходимо да попълните заявление в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК). Заявления за отпускане на помощни средства, приспособления и медицински изделия на обща стойност до 1000 лв. се разглеждат от РЗОК. Може да посетите избрана от вас Районна здравноосигурителна каса, където ще ви съдействат за попълването на заявлението и отпускането на батериите.

Предоставена е възможност заявлението да се подава лично или чрез упълномощено лице до директора на РЗОК или по пощата, с обратна разписка за получаване, чрез лицензиран пощенски оператор.

Коментари