Как да се явя на ТЕЛК след смяна на тазобедрена става?

Как да се явя на ТЕЛК след смяна на тазобедрена става?

Какъв е редът на подаване на заявление за ТЕЛК след смяна на тазобедрена става? Личният лекар или друг специалист трябва да ми подготви нужните документи и изследвания? Работя на трудов договор и съм здравноосигурен.

Кирил Русев, гр. Пловдив

Джипито или лекуващият лекар, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец, когато приеме, че е налице:

1. Трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност.

2. Вид и степен на увреждането.

В случаите, когато за конкретното заболяване са извършени консултации и изследвания през последните 12 месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК и резултатите от тях са налични в медицинската документация на пациента, към направлението личният лекар, а за хората, които нямат такъв – лекуващият специалист, прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.

Степента на трайно намалената работоспособност се определя въз основа на подробна клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, насочени лабораторни и функционални изследвания, и данните от наличната медицинска документация, даващи представа за функционалното състояние на заболелия орган и организма като цяло. 

Органите на ТЕЛК определят какви изследвания са необходими, които трябва да представи пациентът, за да могат да се произнесат по отношение на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане за определените заболявания.

Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции (РЗИ) организират и ръководят медицинската експертиза. Информация за начина на явяване, освидетелстване и преосвидетелстване, както и за обжалване на издадени решения, следва да получите от компетентната институция.

Коментари