Какъв е редът за провеждане на рехабилитация в санаториум по Здравна каса?

Какъв е редът за провеждане на рехабилитация  в санаториум по Здравна каса?

Имам заболявания и бих искала да проведа по-активна рехабилитация в санаториум. Тъй като досега не съм ползвала тази услуга, моля да обясните как мога да отида на санаториум по Здравна каса?

Тинка Апостолова, гр. Стара Загора

Рехабилитация и физиотерапия може да бъде проведена както в извънболничната, така и в болничната медицинска помощ.

Здравноосигурените имат възможност да се лекуват не само по клинична пътека за рехабилитация и физиотерапия в лечебно заведение за болнична помощ, но и в извънболничната медицинска помощ, където могат да им бъдат назначени процедури от пакет „Физикална терапия и рехабилитация”. За целта общопрактикуващият лекар ще издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №3) към специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина”.

Здравноосигурените имат възможност да продължат рехабилитационното си лечение и в лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор с НЗОК по съответната клинична пътека.

Всички здравноосигурени могат да се възползват от правото си на физикална терапия и рехабилитация, финансирана от НЗОК по клинични пътеки. Необходимо условие е пациентите да са със заболяване, включено в определена клинична пътека, да имат индикации за хоспитализация по нея и да са с непрекъснати здравноосигурителни права.

НЗОК финансира различни клинични пътеки, в зависимост от диагнозата/заболяването, изискващи лечение с физикална терапия и рехабилитационна медицина: за неврологични заболявания, за болести на опорно-двигателния апарат, за пациенти след инфаркт или мозъчен инсулт, за болести на централната нервна система.

Направление за хоспитализация (бл МЗ-НЗОК №7) по клинична пътека за рехабилитация може да издаде специалист физиотерапевт от извънболничната помощ, провел курс по физиотерапия и рехабилитация. След извършените процедури в извънболничната помощ, когато има недостатъчен терапевтичен ефект, физиотерапевтът издава направление за хоспитализация в лечебно заведение за болнична помощ по клинична пътека за рехабилитация.

Личният лекар също може да издаде направление за рехабилитация в болнични условия, ако преди това пациентът е лекуван в болница за съответното заболяване и в епикризата е вписана препоръка за провеждане на рехабилитация по клинична пътека, която той следва да представи на своя личен лекар след дехоспитализацията.

След преценка на лекуващия лекар, който издава направлението за хоспитализация по клинична пътека за физиотерапия и рехабилитация, пациентът може да се насочи за лечение единствено в случай, че избраното лечебно заведение е в договорни отношения с НЗОК по съответната клинична пътека.

Справка за лечебните заведения, сключили договор с НЗОК, може да направите на сайта на НЗОК – www.nhif.bg – рубрика „Електронни услуги“ - меню „Търсене на договорни партньори и дейности” - линк „Болници“. Има възможност за избор на област, община, населено място. Кликвате върху номера на клиничната пътека и ви излизат резултати за лечебните заведения, сключили договор по нея.

Коментари