Какво поема Здравната каса за рехабилитацията на дете?

Какво поема Здравната каса за рехабилитацията на дете?

Синът ми, на 10 години, е диагностициран с полиневропатия и ползваме физиотерапевтични и рехабилитационни процедури (лечебна гимнастика, ударновълнова терапия и електрозвук на краката). Въпросът ми е: какво се поема и какво не от Здравната каса? Интересувам се, тъй като всеки път идваме с направление №3, доплащаме над 200 лв. отделно.

Велина Йокова, гр. Перник

НЗОК заплаща за физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване, т.е. за комплексно лечение, включващо първоначален преглед на лекаря специалист по “Физикална и рехабилитационна медицина”, с оценка на обективното състояние на пациента с назначени видове и общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2, или 3, по преценка на лекаря специалист, промените на лечението, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение и отразени вид и брой на проведените процедури.

Във физиотерапевтичен курс на лечение се включват следните групи процедури:

1. Група 1 - процедури с физикални фактори от апаратната терапия.

2. Група 2 - процедури с кинезитерапевтични техники.

3. Група 3 - процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники.

НЗОК заплаща за лечебна гимнастика, за електрозвук на краката, т.е. за лечение с ултразвук, както и за лечение с нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове.

В случая вероятно сте заплатили за ударновълновата терапия.

Процедурите от група 1-ва и/или 2-ра, или 3-та от съответните групи, включени в курс на лечение по физиотерапия и рехабилитация, се отразяват непосредствено при провеждането им във Физиопроцедурна карта (бл. МЗ № 509-89) за физикална терапия и рехабилитация, като картата се съхранява в лечебното заведение, а прегледите се отразяват в “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК № 1).

Коментари