Колко рентгенови снимки на зъб са включени в едно направление?

Колко рентгенови снимки на зъб са включени в едно направление?

Колко на брой секторни снимки могат да бъдат включени в едно медицинско направление? Ако са повече от една, каква потребителска такса трябва да заплатя? Може ли да се комбинират секторна и панорамна снимка в едно направление, и каква е таксата в този случай?

Катя Димитрова, гр. Сливен

В едно направление за медико-диагностична дейност (Бл. МЗ-НЗОК №4), фигурират шест полета за вписване на кодове на назначени медико-диагностични дейности (МДД). В тях лекарят по дентална медицина при необходимост, може да впише максимум пет кода за секторна рентгенография (код 06.01) и един код за панорамна рентгенография (ортопантомография – код 10.62).

На гърба на бланката, в т.4.5 от „Указания за попълване на направление за медико-диагностична дейност“, са предоставени пет полета, в които се вписват кодовете на зъбите за секторна рентгенография, като в едно поле се вписва един двуцифрен код.

Съгласно Закона за здравното осигуряване, за всяко посещение при лекаря или при специалиста по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, задължително осигурените пациенти заплащат на лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение суми, определени с постановление на Министерския съвет (потребителска такса).

Коментари