Може ли да ми бъде издадено копие на изгубена епикриза?

При изписване лечебното заведение за болнична помощ предоставя на пациента епикриза с машинен текст, която се издава в три еднообразни екземпляра

Може ли да ми бъде издадено копие на изгубена епикриза?

Имам епикриза от 2001 г., но е изгубена. Ходих в болницата, където ми беше направена операцията, но ми казаха, че нямат архив толкова назад във времето. Въпросът ми е: къде може да ми издадат копие на тази епикриза? С нея съм минавал на ТЕЛК няколко пъти.

Станимир Харизанов, гр. Бургас

Какъв е срокът за валидност на етапната епикриза?

В случая може да посочим, че при изписване лечебното заведение за болнична помощ предоставя на пациента епикриза с машинен текст, която се издава в три еднообразни екземпляра. Първият се предоставя на пациента или на членовете на семейството му, или на придружаващите го хора срещу подпис в документа “История на заболяването”.

Вторият екземпляр от епикризата се оформя и изпраща чрез пациента или чрез членовете на семейството му на общопрактикуващия лекар. 

Третото копие от епикризата се прилага към историята на заболяването на пациента и се съхранява в лечебното заведение.

Няма нормативно регламентиран срок за съхраняване на медицинската документация (включително за епикризите) от болниците. Обичайно медицинската документация за проведено болнично лечение се съхранява за период от 3 години.

Съгласно чл.27 (3) от Закона за здравето, формите и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската документация и за обмен на медико-статистическа информация се определят с наредби на министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт.

Предвид годината на издадената епикриза съветваме ви да се обърнете за консултация по случая към Министерството на здравеопазването.

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива!

Коментари