Продължителността на съня определя здравето на сърцето

Идеалното ниво е 7-9 часа дневно за възрастни

Продължителността на съня определя здравето на сърцето

Продължителността на съня се смята за основен компонент за идеалното здраве на сърцето и мозъка. „Новият показател за продължителността на съня отразява последните открития на изследването: сънят оказва влияние върху цялостното здраве и хората, които имат по-здравословни модели на сън, управляват по-ефективно здравословни фактори, като тегло, кръвно налягане или риск от диабет тип 2“, казва президентът на Американската сърдечна асоциация Доналд M. Лойд-Джоунс.

Асоциацията за първи път дефинира 7 показателя за сърдечно-съдово здраве през 2010 г., за да идентифицира специфичното здравословно поведение и здравните фактори, които водят до оптимално здраве на сърцето и мозъка. Здравето на мозъка по отношение на сърдечносъдовото здраве беше определено в президентския съвет на Асоциацията от 2017 г. Той беше допълнително признат като важен компонент на оптималното сърдечносъдово здраве в научното изявление на Асоциацията от януари 2021 г. относно връзката ум-сърце-тяло.

Четири от оригиналните показатели са предефинирани и съгласувани с по-нови клинични указания. Освен това системата за точкуване вече може да се приложи към всеки на възраст 2 и повече години.

Компонентите на Life’s Essential 8™ за оптимално сърдечносъдово здраве са разделени в две основни области – здравословно поведение и здравни фактори. Здравословното поведение включва диета, физическа активност, излагане на никотин и сън. Здравословните фактори са индекс на телесна маса, нива на холестерола, кръвната захар и кръвното налягане.

1.Диета (актуализирана): Ново ръководство за оценка на качеството на диетата за възрастни и деца на индивидуално ниво (за индивидуални здравни грижи и диетични консултации) и на ниво население (за научни изследвания и за целите на общественото здраве).

На популационно ниво оценката на диетата се основава на дневния прием на елементи в хранителния модел с цел ограничаване на хипертонията (DASH). Диетичният резултат в стил DASH има осем компонента: висок прием на плодове, зеленчуци, ядки и бобови растения, пълнозърнести храни, млечни продукти с ниско съдържание на мазнини и нисък прием на натрий, червени и преработени меса и подсладени напитки.

2.Физическа активност: Активността се измерва с общия брой минути умерена или интензивна физическа активност на седмица. Оптималното ниво е 150 минути умерена физическа активност или повече на седмица или 75 минути седмично интензивна физическа активност за възрастни; 420 минути или повече на седмица за деца на 6 и повече години; и специфични за възрастта модификации за по-малки деца.

3.Излагане на никотин (актуализирано): Използването на инхалаторни системи за доставяне на никотин, което включва електронни цигари или устройства за изпаряване, се добавя, тъй като предишният показател наблюдаваше само традиционни, запалими цигари.

4.Продължителност на съня (ново): Тя е свързана със здравето на сърдечносъдовата система. Измерено чрез средни часове сън на нощ, идеалното ниво е 7-9 часа дневно за възрастни. Идеалните дневни интервали на сън за деца са 10-16 часа на денонощие за възраст над 5 г.; 9-12 часа за 6-12-годишни деца; 8-10 часа за подрастващи на 13-18 г.

5.Индекс на телесна маса (без промени): Работната група признава, че индексът на телесна маса (ИТМ) е несъвършена метрика, но въпреки това се изчислява лесно и е широко достъпна. ИТМ от 18,5–24,9 се свързва с най-високите нива на добро сърдечносъдово здраве.

6.Кръвни липиди (актуализирано): Показателят за кръвните липиди (холестерол и триглицериди) е актуализиран, за да използва не-HDL холестерол като предпочитано число за наблюдение, вместо общия холестерол. HDL е „добрият” холестерол. Други форми на холестерол, когато са високи, са свързани с риска от сърдечни заболявания. Тази промяна е направена, защото не-HDL холестеролът може да бъде измерен без предварително гладуване.

7.Кръвна захар (актуализирана): Този показател е разширен, за да включва опцията за отчитане на гликиран хемоглобин A1c или нива на кръвна захар за хора със или без диабет тип 1 или тип 2, или предиабет. Хемоглобин A1c може по-добре да отразява дългосрочния гликемичен контрол.

8.Кръвно налягане (без промени): Критериите за кръвно налягане остават непроменени спрямо насоките на Асоциацията от 2017 г., които установяват нива под 120/80 mm Hg като оптимални, а хипертонията се определя като 130-139 mm Hg систолично налягане (най-високото число в показанието) или 80-89 mm Hg диастолично налягане (долно число).

Различни изследвания през последните две десетилетия показват, че повече от 80% от всички сърдечносъдови проблеми могат да бъдат предотвратени чрез здравословен начин на живот и управление на известните рискови фактори.

Коментари