Проф. Лъчезар Аврамов: Озонотерапията решава радикално проблема с вирусните инфекции

Витамин С във високи дози и озонът атакуват директно вируса и разрушават обвивката му

Проф. Лъчезар Аврамов: Озонотерапията решава радикално проблема с вирусните инфекции

Проф. Лъчезар Аврамов е ръководител на Лаборатория “Биофотоника” в Института по електроника на БАН. Има над 30-годишен опит в научните изследвания на взаимодействието на лазерното лъчение с биологични структури. Основател е на ново за България научно направление “Биомедицинска фотоника”.

Основател и управител е на първото в България частно високотехнологично дружество “ОПТЕЛЛА” ООД (1990 г.), носител на наградата на МОН “Питагор” за най-успешна фирма в областта на изследванията и тяхното приложение, 2009 г. Основател и управител е на Медицински център “Интегративна медицина” - лечебно заведение с най-добри резултати в страната при лечението на онкологични заболявания.

Проф. Аврамов е единственият учен от Източна Европа, номиниран за Наградата за изключително високи научни постижения на ЕС - “Descartes” през 2004 г. за изследвания, свързани с диагностика на онкологични заболявания.

Ръководител е на разработка на ново поколение лазерни медицински системи, част от които са клинично изпитани и внедрени в здравната мрежа на страната. Проведени са няколко хиляди операции и терапии на пациенти, страдащи от десетки видове заболявания с много добър клиничен резултат.

- Проф. Аврамов, изпратили сте отворено писмо до премиера и министъра на здравеопазването, в което твърдите, че сегашният подход в лечението на COVID-19 е погрешен. Кой е правилният подход според вас?

- Заедно с д-р Христо Дамянов сме изпратили официално писмо, което е заведено в деловодството на Министерския съвет и на Министерството на здравеопазването.

Писмото е изцяло професионално и неговото съдържание се състои в това, че предлагаме да бъдат използвани два метода за лечение на вирусни инфекции, които в Медицински център по интегративна медицина се използват от почти 15 години във връзка с това, че там се лекуват тежко болни онкопациенти. Всяка година се заразяват най-малко 50% от тях с вирусни и бактериални инфекции.

Ето ги най-добрите храни за борба с вирусните инфекции

И тъй като това е изключително опасно не само за здравето, но и за живота им, имаме разработени няколко метода, с които радикално е решен проблемът с вирусните инфекции. 

Считаме, че това би могло да бъде полезно в ситуация на масово заразяване, затова сме го предложили на официалните здравни власти. Досега нямаме никакъв отговор.

Но всъщност целта на писмото ни не е да получим отговор, защото нашата преценка е, че стратегията, която се прилага за борбата с тази вирусна епидемия, всъщност не съдържа никакъв интерес към медицински мерки по две причини. 

Първо, защото хората, които са натоварени с това, са некомпетентни и го доказаха с факта, че създадоха временен медицински съвет, който беше преждевременно и непланирано разпуснат.

Истински компетентните лекари, които участваха в съвета, много бързо разбраха, че от тях няма никаква нужда. И този т.нар. “оперативен щаб” освен че няма никаква медицинска компетенция, няма и интереси към нея. Което досега беше само съмнение. 

- Какво имате предвид?

- След изявлението на ген. Мутафчийски в отговор на журналистическо питане по повод възможностите и плановете да бъдат прилагани тези два метода високодозово, интравенозно лечение с витамин C и озонотерапия всъщност разбрахме: там вече окончателно е сигурно, че няма никакъв медицински интерес. 

Проф. Лъчезар Аврамов:

Отговорът на ген. Мутафчийски беше демонстрация на дълбока медицинска некомпетентност и огромна политическа безотговорност. Той даде отговор, че тези методи не са перспективни - обадил се на някой си негов съученик, лекар в САЩ.

Този д-р Хинков стана известен с едно много хубаво негово медийно представяне на научните основи на тази вирусна инфекция. Но самият той е член на един от многобройните американски кризисни медицински комитети, които са ангажирани с наблюдението на връзката на вирусната инфекция с разни медицински дисциплини. Специално той се занимава с трансплантология.

Такива хора сигурно са стотици в САЩ. Освен това самият д-р Хинков очевидно няма абсолютно никакъв опит нито с озонотерапия, нито с терапия с витамин С. 

Да определяш националната си политика върху изказвания на някакви съученици, това е скандално безотговорно. И този безотговорен подход води до безотговорни резултати. Ние продължаваме, разбира се, да настояваме тези методи да бъдат обект на здравните власти. Очакваме в медицинския ни център да бъдат изпратени някакви консултанти, съветници - хора, на които би могло да бъде обяснена технологията, да им бъдат показани резултатите, въпреки че всичко това е публикувано в международни списания. А тук в България, в началото на епидемията, също го публикувахме - режим на лечението, резултати и протоколи за прилагането му. Става дума за хиляди хора, които са преминали през такава процедура на лечение - онкоболни, заразени с вируси. При тях няма никакви проблеми и не е допуснат за тези 15 г. нито един случай на усложнения и смърт по повод вирусна инфекция.

- Защо точно витамин С и озон? Какъв конкретно е ефектът им при вирусна инфекция?

- Това са две технологии, към които има голям интерес отпреди 15-20 години. И двете се характеризират с това, че унищожават вируса 

Витамин С във високи дози и озонът, във физиологични разтвори, атакуват директно вируса и разрушават обвивката му. Освен това и двете технологии имат силно имуностимулиращо въздействие върху имунитета на човека. По решение на лекарите могат да се комбинират и самите методики.

При някои пациенти може да се използва само едната, при други - и двете. Това, разбира се, е въпрос на преценка на медицинските специалисти. Но всичко това е абсолютно доказано.

- СЗО също е резервирана по отношение на тези два метода...

- Съществува обстоятелството, че преди десетина години СЗО е дала становище, че няма научни доказателства за такова действие. А това твърдение е поради факта, че и двата метода не са преминали през процедурите на т.нар. медицина, основана на научни доказателства. 

Вирусните инфекции покачват рязко кръвното

Големият проблем е, че и двата метода са изключително евтини, а самите медицински изпитвания - много скъпи. Предполагат създаване на многоцентрови, двойно-слепи, плацебо свободни изследвания, ангажиране на много пациенти и лекари, които да бъдат изследвани, застраховани и т.н. Тоест такова изследване, което е необходимо, за да се обяви методът за научнообоснован, струва милиони. А никой не влага милиони в методика, която няма никога да се изплати. 

Освен това тези методи не могат да бъдат патентовани. И това е причината да не се финансират такива научни изследвания от фармацевтичната промишленост. Но това е абсолютно задължително да бъде направено за сметка на т.нар. публични институции, които разполагат с нашите пари, с публичните финанси. Сега, когато дойде кризата с инфекцията, тези медицински изпитвания масово се рестартираха.

Първо, от Китай, разбира се. По информация от научната преса там се водят изследвания за прилагането на тези два метода. След което много бързо започнаха и в други страни. И това е поради факта, че специално за озонотерапията съществува Международна федерация на лекарите, които я упражняват. Те официално са над 27 000 регистрирани специалисти от 50 държави.

И тази федерация способства сега, в период на криза, в много страни да бъдат започнати такива медицински изпитвания. В момента по научна информация се водят изпитвания освен в Италия и Испания, които са силно засегнати от пандемията, и в Румъния, Турция, Бразилия. В България такова нещо няма, въпреки че ние сме ги сезирали, в качеството си на специалисти, които прилагат тези методики от 15 години и те са с доказани клинични ефекти.

- Прилагани ли са тези два метода в лечението точно на коронавирус?

- В България не е прилагано на пациент с тази инфекция. Извън България - в Китай, обявиха, че всички, които са спасени от смърт в Ухан, са оживели само с помощта на тези методи. В няколко свои изказвания проф. Иво Петров, който получава информация за приложението на озонотерапията в Испания, твърди, че тази терапия се прилага не само на всички заразени с коронавирус, но и два пъти седмично, с профилактична цел, върху всички лекари, които ги лекуват.

Озонотерапията и витамин С имат освен лечебна функция и профилактично действие. И се потвърди вече, че Борис Джонсън също е бил излекуван с озонотерапия. Така че в ефективността на тези методи няма никакво съмнение. Те са доказани върху всякакъв вид вирусни инфекции, включително и върху коронавирус. 

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари