С какъв документ от Германия мога да възстановя здравните си права в България?

С какъв документ от Германия мога да възстановя здравните си права в България?

Последните 6 години живея и съм здравноосигурена в Германия. Предстои ми окончателно завръщане в родината. От Здравната каса, към която съм осигурена, ще ми издадат документ с периода, в който съм била техен член, но не и така наречения Е 104, защото той трябва да бъде изискан от българските служби по служебен път. Въпросът ми е: тяхната служебна бележка достатъчна ли е да се запиша в българската здравна каса?

Красимира Найденова, гр. Русе

В рамките на здравното осигуряване за доказване на завършен период на осигуряване в ЕС/ЕИП/Швейцария се прилага формуляр Е104/S041. Той дава възможност човек, който започне да се осигурява в друга държава-членка на ЕС (включително и България), да придобие здравноосигурителни права в резултат на признаване на предходния му осигурителен стаж.

Как се възстановяват загубени здравни права?

Следователно, за да ви се признаят здравноосигурителните периоди от Германия, с цел включване в осигурителната система на България (или друга държава от Европейския съюз) при предстоящо осигуряване в нея, е необходим удостоверителен документ - формуляр Е104/S041. За служебно изискване на формуляра от Германия е необходимо да подадете бланково заявление по образец, което е публикувано на интернет страницата на НЗОК.

Към заявлението е редно да приложите копия от удостоверителни документи, на които са записани име/номер на компетентната осигурителна институция, ваш германски осигурителен номер. Предоставена е възможност документите да се подават в НЗОК или в РЗОК по местоживеене. Издаденият формуляр от Германия следва да представите в Националната агенция за приходите (НАП) - в териториалната дирекция/офис на НАП по постоянен адрес у нас. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният ви статус.

Уточняваме, че НАП е институцията, в чиито законови правомощия влиза събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски и определянето на здравноосигурителния статус на гражданите в България. От нейните компетенции са въпросите, свързани с освобождаването от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина и последващото възстановяване на здравноосигурителните им права при завръщане в страната.

Коментари