Кои са задължителните изследвания за профилактичен преглед?

Кои са задължителните изследвания за профилактичен преглед?
Интересува ме кои точно от изследванията на кръв и урина трябва да се правят на пациента всяка година при т.нар. задължителни годишни профилактични прегледи и се покриват от НЗОК? Задавам ви този въпрос, тъй като се оказва, че личните лекари дават направления за такива изследвания, но те са различни при всеки от тях.
Златка Радева, гр. Стара Загора


В случая вероятно имате предвид изследванията на кръв и урина, които се извършват веднъж годишно в рамките на задължителния профилактичен преглед при общопрактикуващия лекар. В профилактичния преглед за всички жени и мъже над 18-годишна възраст са включени:
 
Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за:
• протеин
• глюкоза
• кетонни тела
• уробилиноген/билирубин
• pH


Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK ≥ 12т. Оценката за риск от развитие на захарен диабет се осъществява на всички хора над 18-годишна възраст по FINDRISK (Въпросник за риск от развитие на захарен диабет в следващите 10 години).
За жени и мъже от 30- до 45-годишна възраст и от 46 до 65-годишна възраст се извършва изследването пълна кръвна картина (ПКК) - веднъж на 5 години, а за всички над 65-годишна възраст - ПКК се прави ежегодно за календарна година.

Уточняваме, че по преценка на личния лекар може да не се провежда повторно изследване на ПКК и урина, ако те са направени през предходните 3 месеца. (ПКК е кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC).

Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед, са в зависимост от възрастовата група, в която попадате.

Подробна информация за прегледите и изследванията, които следва да ви бъдат извършени по време на профилактичния преглед, ще намерите на сайта на НЗОК.

Коментари