Студенти по медицина се състезават в конкурс с 5 награди

До 17 май желаещите трябва да напишат есе на тема: „Може ли изкуственият интелект да остави без работа лекарите?“

Студенти по медицина се състезават в конкурс с 5 награди

На 2 юни предстои второто издание на Наградите „Александър Дърводелски“ в зала „МаксиМ“ в БТА, които ще бъдат връчени на 5 студенти по медицина. Условието за всички участници е да са написали и изпратили есе на тема: „Може ли изкуственият интелект да остави без работа лекарите?“ до 17 май, включително. Инициативата се организира от Центъра за защита правата в здравеопазването и Фондация „Жени и Александър Дърводелски“. Всеки желаещ да участва в конкурса има още 2 дни, за да напише и изпрати есе по посочената тема на електронната поща Центъра за защита правата в здравеопазването [email protected]

Освен есето, участникът трябва да представи попълнена информационна карта, кратка автобиография (формат Europass) и удостоверение, че е записан, като студент за учебната 2023-2024 година.
Комисия от известни личности ще оцени представените есета.
Всички участници ще получат Грамота. Класираните на първите 5 места ще получат и парична награда в размер на 1000 лева.
Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в София.

Целта на инициативата е да се поощрят младите и инициативни студенти по медицина, като се ангажира вниманието им с правата на лекарите и пациентите, като неизменна част от доброто здравеопазване. Отличените есета ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Центъра за защита правата в здравеопазването и в социалните мрежи.

Регламентът за участие е следният:

Паричните награди се връчват само на български студенти по медицина.

Право на участие имат студенти по медицина, завършили втори курс и български граждани.

3. За оценка и класиране на наградените се определя специално жури, което независимо и анонимно оценява есетата на кандидатите.

4. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в зала „МаксиМ“ в БТА на 2 юни, в 12:30 ч.

В срок до 17.02024 г. включително всички кандидати попълват информационна карта и изпращат есе по зададената тема, с не повече от 5000 символа.

Коментари