Всеки пети българин има синдром на раздразненото черво

Всеки пети българин има синдром на раздразненото черво

Всеки пети българин има синдром на раздразненото черво (СРЧ или Irritable Bowel Syndrome - IBS) и всеки десети функционална диспепсия (ФД). Това става ясно от първото за България популационно базирано проучване за честотата на тези функционални чревни заболявания (ФЧЗ), организирано от Асоциацията на младите хепатогастроентеролози и Българското дружество по неврогастроентерология. Проучването е публикувано в септемврийския брой на престижното научно списание “Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases”, съобщава “Здраве нет”.

ФЧЗ или нарушенията на оста черво-мозък са чести заболявания, характеризиращи се с повтарящи се коремни симптоми, които не са свързани със структурни или биохимични аномалии. Около 40% от хората в света отговарят на диагностичните критерии за поне едно ФЧЗ. Това високо разпространение може да се определи като проблем за общественото здраве, тъй като тези заболявания увеличават разходите за здравеопазване на държавно ниво и причиняват влошено качество на живот на пациентите.

Изследваната група в проучването са българи, активни потребители в социалните мрежи. Данните са  събирани в периода май - август 2019 г. Всички участници са поканени да попълнят онлайн въпросник за общото им здравословно състояние, без да се споменава, че целта на това проучване е да се изследват симптомите на храносмилателната система.

Имате ли синдром на раздразненото черво и как да го лекувате?

СРЧ е диагностициран съгласно Rome IV критериите, дефиниращи IBS като ФЧЗ, характеризиращо се с повтаряща се коремна болка, средно поне един ден седмично за период от 3 месеца, свързан с два или повече от следните критерии: болката е свързана с дефекация; болката е свързана с промяна в честотата на изпражненията и/или с промяна във формата им.

Съгласно Rome IV критериите ФД е категоризирана като постпрандиален дистрес синдром (PPDS), синдром на епигастрална болка (EPS) или припокриващ се подтип. EPS се  диагностицира при наличие на епигастрална болка, парене или и на двете поне един ден седмично. PPDS се диагностицира при наличие на пълнота след нахранване, ранна ситост или и двете поне 3 дни. Пациентите с припокриващ се вариант трябва да изпълняват критериите както за EPS, така и за PPDS. Симптомите трябва да са налични през последните 3 месеца с начало поне преди 6 месеца. Пациентите с оверлап синдром (ОС) между СРЧ и ФД,  трябва да отговарят на дефинициите както за СРЧ, така и за ФД.

Анализирани са общо 1896 души, което е 0,03% от българското възрастно население. Средната възраст на участниците е 35,5 години, като по пол са разделени съответно 73,1% жени и 26,9% мъже.  Честотата на IBS в България е 20%. 

Резултатите сочат, че полът, възрастта, семейното положение, професията, консумацията на алкохол, сексуалните проблеми, наличието на съпътстваща ФД и непоносимостта към прясно мляко са значително свързани със СРЧ. Разпространението на ФД у нас е 12,7% (39% са с  PPDS, 33% с EPS и 28% са с припокриващ се вариант). Пациентите със СРЧ  и непоносимост към прясно мляко  са с повишен риск от ФД, сочи още изследването. Честотата на ОС в България е 11,7%. Полът, непоносимост към мляко, проблемите при уриниране и сексуалните проблеми са значително свързани с разпространението на ОС.

Ръководител на изследователския екип е д-р Радислав Наков, д.м., от УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”.  В изследователския екип участват д-р Десислава Димитрова-Юрукова, УМБАЛ “Пълмед - Пловдив”, д-р Виолета Снегарова, Катедра по хигиена и епидемиология, МУ-Варна, д-р Милена Узунова, МБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” - Велико Търново, д-р Иван Лютаков, д.м., УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”, д-р Моника Иванова, “Медлайн Клиник - Пловдив”, както и д-р Катерина Маджарова, “УМБАЛ Пълмед - Пловдив”, д-р Христо Вълков, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” , д-р Румяна Христова, “МБАЛ Велинград”, д-р Красен Иванов, “Токуда болница”, д-р Илко Костурков, МБАЛ “Св. Иван рилски” - Горна Оряховица, д-р Гергана Вълчева, “МБАЛ Пловдив”, Николас Наков, УНСС, доц. Венцислав Наков, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”.

 

Коментари